KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data publikacji: 20 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Ferie zimowe rozpoczną się 16 stycznia, a zakończą 26 lutego. Termin wakacji początkowo został ustalony na 1 lipca, ale uległ zmianie w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Sprawdź terminy ważne dla Twojej szkoły!

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

16–29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia–5 lutego 2017 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia– 12 lutego 2017 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13–26 lutego 2017 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) w pozostałych szkołach podstawowych

c) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

d) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. b

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

Uwaga! Procedowany projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada od roku szkolnego 2016/2017 likwidację sprawdzianu.

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. a:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. c:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustali CKE

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

28 kwietnia 2017 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2017 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

27 stycznia 2017 r.

(§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia)

10.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali CKE

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) w okresie letnim

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustali CKE

(§ 109 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

art. 11 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustali CKE

(art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

14.

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel