MEN: Pobieranie opłat za świadectwa szkolne jest niezgodne z prawem

Data publikacji: 19 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Wstrzymywanie wydawania uczniom  i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki" jest niezgodne z prawem.

Wstrzymywanie wydawania uczniom  i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki" jest niezgodne z prawem.

Świadectwa szkole wydaje się nieodpłatnie

13 czerwca 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka zasygnalizował Minister Edukacji Narodowej, że niektórych szkołach wydanie świadectwa uzależnione jest m.in. od wniesienia opłaty na radę rodziców. Więcej na ten temat w artykule „Świadectwa szkolne bez opłat”. Ministerstwo szybko reagowało publikując komunikat, że takie praktyki są bezprawne.

 „Świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie" ( § 26 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.)

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel