MEN przedstawiło plan działań na 2018 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawiło plan działań na 2018 r.

Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły i zmiany w doradztwie zawodowym – to główne zadania, które stawia sobie na przyszły rok Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawdzamy, co jeszcze w planie ma resort edukacji.

5 kierunków działań

Wśród najważniejszych celów do realizacji w roku 2018 MEN wskazuje:

1) Podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty – przygotowanie modelowych rozwiązań. MEN sprawdzi warunki kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz przeprowadzi ocenę współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami. Monitorowana będzie organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych.

2) Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia – MEN zamierza opracować i wprowadzić w życie nowe rozwiązania prawne określające organizację doradztwa zawodowego.

3) Zapewnienie właściwego wdrożenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

4) Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą.

5) Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie nowej podstawy programowej informatyki w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szkołach.

Plan działalność MEN na 2018 rok znajdziesz tutaj>>

Źródło:

• Strona internetowa www.bip.men.gov.pl

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel