MEN wyjaśnia problem wstecznego stosowania nowych przepisów oświatowych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 3 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN wyjaśnia problem wstecznego stosowania nowych przepisów oświatowych

Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, choć zgodnie z projektem mają wejść w życie dopiero 1 września 2017 r., to jednak będą stosowane już w roku szkolnym 2016/2017. Dotyczy to m.in. procedury tworzenia i akceptacji arkuszy organizacyjnych.

Kontrowersje odnośnie stosowania nowych przepisów

Kilka dni temu informowaliśmy o istotnych wątpliwościach dotyczących stosowania przepisów nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (obecnie projekt). Ustawodawca jako datę wejścia w życie rozporządzenia przewidział 1 września 2017 r., a jednocześnie nałożył w projekcie rozporządzenia na dyrektora i organ prowadzący obowiązki, które powinny być zrealizowane przed tą datą. Wywołało to kontrowersje w kontekście konstytucyjnej zasady niedziałania prawa wstecz.

Kluczowy art. 307 ust. 2 Przepisów wprowadzających

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN uważa jednak, że zaistniałe wątpliwości są nieuzasadnione. Zdaniem MEN przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Zgodnie bowiem z art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (który obowiązuje od 26 stycznia) czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami:

  • Prawa oświatowego,
  • ustawy o systemie oświaty (w nowym brzmieniu zgodnie z przepisami wprowadzającymi)
  • Karty Nauczyciela (w nowym brzmieniu zgodnie z przepisami wprowadzającymi), przepisami wydanymi na podstawie ww. ustaw,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Innymi słowy już w tym roku szkolnym czynności podejmowane na kolejny rok, takie jak m.in. tworzenie i akceptacja projektów arkuszy organizacyjnych podlegają tylko i wyłącznie nowym regulacjom prawnym, nawet jeśli data ich wejścia w życie wyznaczona będzie na 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel