RPO: Trzeba wprowadzić regulacje dotyczące zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci

Data publikacji: 25 października 2017 r.
Poleć znajomemu
RPO: Trzeba wprowadzić regulacje dotyczące zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci

Brak jest kryteriów sposobu ustalania wysokości stawek zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W tej sprawie wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który postuluje o wprowadzenie szczegółowych regulacji.

Najważniejsze to uregulowanie zasad zwrotu kosztów

Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do skargi konstytucyjnej w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, że przyznanie ustawowego uprawnienia przy równoczesnym braku określenia zasad jego realizacji prowadzi do zróżnicowania warunków zwrotu kosztów w poszczególnych gminach. Trybunał skierował do Sejmu postanowienie sygnalizacyjne zawierające uwagi na temat działań ustawodawczych zmierzających do wprowadzenia bardziej szczegółowej regulacji dotyczącej zwrotu kosztów. Aktualnie brak jest kryteriów sposobu ustalania wysokości stawek zwrotu kosztów, co pozostawia gminom możliwość narzucania jednostronnych warunków.

Adresatami zakwestionowanych przepisów są rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, często wychowujące się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. W świetle art. 69 i art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji niezbędne jest ukształtowanie zakwestionowanej regulacji. Będzie ona miała na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w sposób zapewniający wszystkim równy dostęp do tego rodzaju formy pomocy.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel