Zwolnienie godzinowe dla nauczycieli według MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 14 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Zwolnienie godzinowe dla nauczycieli według MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciw wątpliwościom związanym z rozliczeniem godzinowego zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem dla nauczycieli i przedstawia swoje stanowisko odnośnie stosowania art. 188 Kodeksu pracy. Czy jednak wątpliwości te zostały dostatecznie wyjaśnione?

Kontrowersje ze zwolnieniem godzinowym

Nowelizacja z 2 stycznia 2016 r. rozszerzyła możliwość wykorzystania zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem na zwolnienie w formie godzinowej (16 godzin). O ile, tak jak dotychczas, zwolnienie dzienne przysługuje zawsze w wymiarze 2 dni, o tyle wymiar zwolnienia godzinowego zależy od etatu pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się do góry. Rozliczenie zwolnienia godzinowego od samego początku budził liczne kontrowersje w odniesieniu do nauczycieli, których czas pracy jest ewidencjonowany w ograniczonym zakresie.

Według MEN zwolnienie należy odnosić do 8-godzinnej normy dobowej

MEN wyjaśnia, że nauczyciel, który zdecyduje się na zwolnienie godzinowe, powinien być rozliczany z wykorzystanego zwolnienia w odniesieniu do jego dobowej normy czasu pracy.  Liczba przydzielonych zajęć w danym dniu ma pozostawać bez znaczenia. Zdaniem Ministerstwa nauczyciel poddany jest 8-godzinnej normie dobowej i 40-godzinnej tygodniowej i to właśnie do tych norm należy odnieść zwolnienie.

Wątpliwości nie znikną

Wydaje się, że przedstawione stanowisko nie eliminuje kontrowersji związanych ze stosowaniem tego przepisu. W szczególności należy zauważyć, że przepisy Karty Nauczyciela regulują jedynie normę tygodniową czasu pracy nauczyciela, natomiast nie przewidują normy dobowej, na którą powołuje się MEN.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel