Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Materiały szkoleniowe

Znajdziesz tu prezentacje PowerPoint i pakiety materiałów szkoleniowych na rady pedagogiczne w szkole i przedszkolu, dzięki którym dyrektor lub lider WDN sprawnie przeprowadzą rady pedagogiczne na najważniejsze tematy wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

6d94beb0a257206b4706d794468eca75b96be22b-large

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej - jak je zaplanować i przygotować

Dzięki wskazówkom przedstawionym w tym materiale, tegoroczne sierpniowe zebranie rady pedagogicznej będzie skutecznym narzędziem do poprawy jakości pracy szkoły, a nie tylko kolejnym obowiązkiem do odhaczenia. Aby zebranie organizacyjne przebiegło sprawnie, dyrektor musi się do niego odpowiednio przygotować - najlepiej zaczynając od rzetelnego zaplanowania przebiegu spotkania. Podpowiadamy, co koniecznie trzeba omówić na zebraniu, które zmiany w prawie uwzględnić, a także jak nie dać się zaskoczyć w nowym roku szkolnym.

Archiwalny Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Termin przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wyznacza corocznie – jako datę graniczną – koniec roku szkolnego, w którym nadzór był realizowany. Zazwyczaj jednak dyrektorzy prezentują go na podsumowującej radzie pedagogicznej. Jak prawidłowo i zgodnie z przepisami przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – dowiesz się z przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych materiałów szkoleniowych.

Archiwalny Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Arkusze ocen powinny być prowadzone systematycznie i rzetelnie, niestety w praktyce często okazuje się, że zdarzają się w nich błędy. A ponieważ po drukach nie można kreślić ani dopisywać brakujących danych, kadra pedagogiczna musi znać zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej. W tym celu można zorganizować szkolenie na posiedzeniu rady pedagogicznej - pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2015/2016 - materiały szkoleniowe

Od 1 września 2015 r. obowiązują 2 nowe rozporządzenia dotyczące nadzoru pedagogicznego. Jedno określa zasady jego prowadzenia, a drugie wymagania jakościowe wobec szkół. Mimo że nie wprowadzają one rewolucji w zasadach sprawowania nadzoru, to jednak jest kilka nowości, na które należy zwrócić uwagę. Aby zapoznać z nimi całe grono pedagogiczne, można w tym celu zorganizować szkolenie na posiedzeniu rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Rozporządzenie zawiera doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu przystępowania do egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym i egzaminów poprawkowych. Ze wszystkimi zmianami warto nauczycieli zapoznać podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w gimnazjum

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nakłada ono na nauczycieli nowe obowiązki, w tym m.in. możliwość zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, a nie z całości zajęć. Nauczyciele powinni zostać zapoznani ze wszystkimi nowymi wytycznymi dotyczącymi oceniania uczniów w gimnazjum podczas zebrania rady pedagogicznej. Ułatwią to przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkole podstawowej

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nauczyciele szkół podstawowych muszą wziąć pod uwagę kilka nowych wytycznych, w tym m.in. możliwość stosowania ocen opisowych w klasach wyższych niż I–III. Ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi nowym rozporządzeniem, a także wewnątrzszkolnymi rozwiązaniami nauczyciele powinni być zapoznani podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych muszą wiedzieć m.in. żeobecnie obok możliwości całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, istnieje także możliwość zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń. Wszystkie zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem, a także wewnątrzszkolnymi rozwiązaniami nauczyciele powinni poznać podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ustawie o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 – materiały szkoleniowe na rady pedagogiczne

Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie 1 września 2015 r., nałożyły na szkoły i przedszkola obowiązek dostosowania zapisów statutu oraz innych dokumentów placówek do nowych regulacji prawnych, a także wprowadziły nowe obowiązki dla kadry pedagogicznej i organów wewnętrznych. Nauczyciele powinni zostać zapoznani z nowymi przepisami podczas zebrania rady pedagogicznej. Organizację szkoleniowej rady pedagogicznego ułatwią gotowe materiały.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel