Ewaluacja zewnętrzna w szkołach niepublicznych

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych obowiązuje ewaluacja zewnętrzna?
Odpowiedź: Tak, ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej według przepisów obowiązujących szkoły publiczne, czyli stosowane są te same procedury, i a szkołom stawiane są te same wymagania co szkołom publicznym. 

Szkoły niepubliczne nie muszą prowadzić wewnętrznego nadzoru pedagogicznego…

Przepisy rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek, z wyjątkiem § 22-24 i § 34, co oznacza, że szkoły niepubliczne nie mają obowiązku prowadzenia wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacji i kontroli wewnętrznej, wspomagania, a dyrektorzy szkół niepublicznych nie muszą opracowywać planu nadzoru pedagogicznego) - § 35 ww. rozporządzenia.

… ale poddane są zewnętrznej kontroli

Podczas ewaluacji zewnętrznej we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych stosowane są te same narzędzia badawcze (ankiety, wywiady, obserwacje, itp.) oraz procedura ewaluacji. Tak samo dokumentuje się przebieg ewaluacji oraz powstaje raport z badania ewaluacyjnego.

Korzystając z różnych dostępnych źródeł, wizytatorzy-ewaluatorzy będą poszukiwali informacji o uzyskiwanych efektach, o tym, w jakim stopniu szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel