Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nowości

Szczepienia przeciwko koronawirusowi także dla pracowników niepedagogicznych

Szczepienia przeciwko koronawirusowi także dla pracowników niepedagogicznych

Dotychczas ze szczepień przeciwko koronawirusowi mogli skorzystać jedynie nauczyciele ewentualnie inni pracownicy pedagogiczni. To jednak zmieniło się 23 lutego 2021 r. Sprawdź kto z załogi szkoły jest obecnie uprzywilejowany w zakresie szczepień.

Większa grupa nauczycieli można skorzystać ze szczepień

Większa grupa nauczycieli może skorzystać ze szczepień

Większa liczba nauczycieli będzie mogła skorzystać ze szczepień. Dotyczy to między innymi nauczycieli będących w komisjach egzaminacyjnych. 

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

W obliczu trwającej pandemii ustawodawca przewidział przedłużenie kadencji dyrektora szkoły. Co istotne, będzie to możliwe aż do końca roku szkolnego 2025/2026 – choć nie w każdym przypadku. Sprawdź, ile będzie mogła trwać kadencja dyrektora bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Kiedy dyrektor musi, a kiedy może zorganizować zajęcia stacjonarne

Kiedy dyrektor musi, a kiedy może zorganizować zajęcia stacjonarne

Przepisy obowiązujące do 31 stycznia 2021 r. obligowały do organizacji zajęć stacjonarnych dla ucznia, w przypadku którego nie było możliwości uczestnictwa w zajęciach zdalnych z miejsca zamieszkania. Rozwiązanie to budziło wątpliwości interpretacyjne i rodziło ryzyko nadużyć. Od 1 lutego 2021 r. decyzję w tej sprawie pozostawiono do uznania dyrektora.

Zmiany w szkołach od 1 lutego – nowe przepisy

Zmiany w szkołach od 1 lutego – nowe przepisy

Obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek, jednak zmieniono rozwiązania dotyczące organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły oraz możliwości organizowania próbnych egzaminów. Nowe wytyczne dla szkół weszły 1 lutego br.

Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów

Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów (aktualizacja)

W zaleceniach sanitarnych dla klas I-III szkół podstawowych znalazły się zasady dotyczące m.in. przyporządkowania stałych nauczycieli do grup uczniów czy też ograniczenia kontaktowania się uczniów z innymi klasami. Większość z nich opiera się na zapisach znanych już z września 2020 r. Wytyczne będą już obowiązywać po feriach - od 18 stycznia klasy I-III wracają do szkół.

Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy działająca od stycznia 2021 r. poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. To odpowiedź resortu edukacji na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Do informacji o liczbie uczniów szkoła będzie dołączać semestralny rozkład zajęć – to jedna ze zmian przewidziana w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Sprawdzamy, jak doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania szkół i niepublicznych domów wczasów dziecięcych.

 W ferie tylko półkolonie dla najmłodszych i sportowe obozy szkoleniowe

W ferie tylko półkolonie dla najmłodszych i sportowe obozy szkoleniowe

Podpisane przez ministra edukacji narodowej rozporządzenie zmieniające z 16 grudnia br. wprowadza możliwość organizacji w ferie zimowe tylko półkolonii dla najmłodszych uczniów klas I–IV szkoły podstawowej. Dodatkowo istnieje możliwość organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów ze szkół i oddziałów mistrzostwa sportowego.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 – już są nowe wymagania

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 – już są nowe wymagania

Nie będzie w tym roku szkolnym obowiązkowej matury ustnej – to jedna ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu zmieniającym z 16 grudnia 2020 r. Resort edukacji przedstawił nowe wymagania na egzamin ósmoklasisty i maturalny, które zawarto w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w latach ubiegłych – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel