Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nowości

Aktualizacja wytycznych sanitarno-epidemiologicznych dla szkół

Aktualizacja wytycznych sanitarno-epidemiologicznych dla szkół

Dodatkowe zabezpieczenia dla dzieci z chorobami przewlekłymi, nauczanie indywidualne w formie zdalnej – resort edukacji wraz z resortem zdrowia i GIS przewidzieli aktualizację dotychczasowych wytycznych. Nowości dotyczą zarówno wytycznych ogólnych dla szkół, jak i w zakresie żółtej i czerwonej strefy.

013a0d917b67b4db3bc4b2014c17bcf6cf3b2577-xlarge

Modyfikacja rozkładu zajęć w okresie epidemii

8 września 2020 r. dyrektor zyskał uprawnienie do modyfikacji odpowiednio tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć. Sprawdź, na czym może polegać ta modyfikacja oraz jakich formalności należy dopełnić zmieniając rozkład zajęć. Przekonaj się także ile może trwać lekcja online w roku szkolnym 2020/2021.

35f2f6f4174539db7a3ec05010dc6a0b3d3ee5d3-xlarge

Ułatwienia w nauczaniu indywidualnym i nie tylko – nowe rozwiązania dla dyrektorów

W życie wchodzą nowe rozwiązania dotyczące <a >indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jak wskazuje MEN, jest to podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym tym nauczaniem.

99158ae82bd7238a4b14efda908364a7894ab542-xlarge (1)

Nowe wytyczne dla przedszkoli

Prezentujemy zaktualizowane wytyczne sanitarno-epidemiczne dla dyrektorów przedszkoli. Obowiązuję one od 26 sierpnia 2020 r.

korona 22

Pakiet procedur bezpieczeństwa na rok szkolny 2020/2021

W wytycznych GIS, resortu zdrowia i resortu edukacji zalecono przygotowanie dokumentacji przewidującej w szczególności procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Obowiązek ten spoczywa na dyrektorze szkoły.

d43ce851387c7ca2b9b83a4e2caeff6d0963d04e-xlarge(1)

GIS łagodzi wymogi sanitarne dla przedszkoli i żłobków

GIS łagodzi wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków. M.in. możliwe stało się zwiększenie liczebności grupy do 25 dzieci.

eaef0e5f9c75181fd44140903a719ffe225b8b78-xlarge(2)

Zawieszenie jednostek oświaty do 31 sierpnia i inne zmiany w przepisach wydanych w czasie pandemii

MEN określił sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie ferii letnich. W tym celu w dniu 29 czerwca w życie weszły kolejne nowelizacje rozporządzeń wydanych w związku z pandemią COVID-19. Sprawdzamy, jakie rozwiązania przewidziano do końca sierpnia.

e31e90b5923002fc2e23f938feb7b5346aeaea88-xlarge(1)

29 czerwca wracają zajęcia praktyczne u pracodawców

MEN przypomina, ze począwszy od 29 czerwca ponownie możliwa stanie się organizacja zajęć praktycznych u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

99158ae82bd7238a4b14efda908364a7894ab542-xlarge(1)

Nowe wytyczne na dla żłobków i przedszkoli

W związku ze stopniowym odmrażaniem systemu oświaty Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotowało zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te muszą być przestrzegane tak, jakby były przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

54fe707045e9b71080f9269134f547a026737e98-xlarge(1)

Kolejny etap odmrażania systemu oświaty

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania jednostek oświaty będzie trwało do 26 czerwca 2020 r.  Nowelizacja rozporządzenia tylko potwierdza ten stan rzeczy, przy czym w rozporządzeniu podano datę 28 czerwca, która zbiega się z zakończeniem okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel