Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wzory dokumentów

Procedura dotycząca dostarczania posiłków przez firmę zewnętrzną

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy m.in. sformułować wymagania wobec dostawcy zewnętrznego.

Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki.

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy m.in.: ustalić wymagania higieniczno-sanitarne i zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków dla uczniów w kuchni szkolnej, ustalić zasady bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów w stołówce.

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

W sprawach dotyczących zdrowia ucznia nauczyciel – wychowawca ma obowiązek współpracować z rodzicami i porozumiewać się z nimi w każdym przypadku, gdy problemy zdrowotne pojawiają się podczas pobytu ucznia w szkole. Bez udziału rodziców ani dyrektor szkoły, ani nauczyciele nie mogą sami podejmować żadnych decyzji w tej sprawie. Dlatego także w tym zakresie warto wprowadzić stosowne uregulowania na poziomie szkoły.

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

Na czas epidemii COVID-19 zasady ustalone wcześniej należy zweryfikować i dostosować do aktualnej sytuacji. Szczególny sposób postępowania oraz obowiązki rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły powinna określić opracowana na ten czas procedura.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem

W wytycznych GIS, MZ i MEN przewidziano obowiązek wprowadzenia procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Powinna być ona uruchomiona niezwłocznie w przypadku zidentyfikowanie osoby posiadającej symptomy zakażenia koronawirusem.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

W wytycznych GIS, MZ i MEN przewidziano obowiązek wprowadzenia procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Powinna być ona uruchomiona niezwłocznie w przypadku zidentyfikowanie osoby posiadającej symptomy zakażenia koronawirusem.

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

Obowiązki dyrektora nie kończą się na samym poinformowaniu sanepidu o podejrzeniu zachorowania. W przypadku pozytywnych wyniku testów na obecność koronawirusa u ucznia lub pracownika szkoły należy zastosować poniższą procedurę.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel