Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Omówienia i porady

Sprawdzanie czystości głowy u dziecka w czasie pandemii

Pytanie: Czy dyrektor szkoły/przedszkola może upoważnić wychowawcę klasy/grupy przedszkolnej do sprawdzania czystości dziecka? Chodzi konkretnie o sprawdzenie głowy ze względu na kilkuletnią już walkę z wszawicą. Z powodu pandemii pani higienistka prawdopodobnie nie będzie mogła takich przeglądów dokonywać w tym roku szkolnym. Czy wychowawca klasy/grupy przedszkolnej może odmówić wykonania kontroli czystości głowy u swoich uczniów?

Samodzielny powrót do domu chorego pełnoletniego ucznia

Pytanie: Czy w przypadku złego samopoczucia lub gorączki pełnoletniego ucznia można pozwolić na jego samodzielny powrót do domu?

Mycie zębów w przedszkolu w czasie pandemii

Pytanie: Czy w dobie pandemii dzieci powinny myć zęby w przedszkolu?

„Kwarantanna” dla prac pisemnych – czy to konieczne

Pytanie: Czy kartkówki, sprawdziany i prace klasowe uczniów podlegają „kwarantannie”?

Czy można mierzyć temperaturę przy wejściu do szkoły

Pytanie: Czy dyrektor we wprowadzonych procedurach w związku z epidemią może nakazać mierzenie temperatury przy wejściu, a jeżeli tak to na jakich zasadach?

Edukacja domowa – obędzie się bez opinii poradni

Pytanie: Czy nadal do wydania decyzji w sprawie edukacji domowej nie jest wymagana opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?

764446a90c1cc3c66c3d0eb2b1146e5bdf5067f3-xlarge (2)

Zdalne nauczanie tylko dla jednego ucznia – czy to możliwe

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego rok szkolnego powstaje pytanie, czy można wprowadzić zdalne nauczanie tylko dla jednego ucznia. Sprawdź, czy dyrektor ma taką możliwość.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i plan nadzoru na kolejny rok szkolny – w dobie pandemii

Nie ulega wątpliwości, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w drugim półroczu miało i będzie mieć istotny wpływ na nadzór pedagogiczny. To zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.

0802c19761b46a04eab8a49c0a39eb4269ba435a-xlarge (2)

Dowóz dzieci do szkoły w dobie pandemii

Czy w związku z wystąpieniem COVID-19 zasady sanitarne w czasie dowożenia dzieci do szkół są takie same jak w przypadku transportu zbiorowego? Czy możliwość zapewnienia transportu bez udziału innych osób (tylko uczniowie i opiekun) zwalniają z obowiązku stosowania się do przepisów stanowiących, że ilość przewożonych osób nie może przekroczyć połowy miejsc siedzących? Sprawdzamy, czy obecna sytuacja ma wpływ na zasady dowozu.

Ograniczenie liczby uczniów na świetlicy z uwagi na zagrożenie COVID-19

Pytanie: Czy w nowym roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19, można ograniczyć (zgodnie z prawem) liczbę uczniów korzystających ze świetlicy, tj. czy można zapewnić opiekę świetlicową tylko uczniom rodziców pracujących, a reszcie odmówić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel