Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Koronawirus w oświacie

Wszystkie ważne i sprawdzone informacje na temat bieżącej pracy szkół i przedszkoli w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa w jednym miejscu. Komunikaty MEN, wytyczne PIP i GIS oraz porady i omówienia ekspertów pomogą prawidłowo zaplanować pracę szkoły w okresie pandemii.

Nowości

Szczepienia przeciwko koronawirusowi także dla pracowników niepedagogicznych

Szczepienia przeciwko koronawirusowi także dla pracowników niepedagogicznych

Dotychczas ze szczepień przeciwko koronawirusowi mogli skorzystać jedynie nauczyciele ewentualnie inni pracownicy pedagogiczni. To jednak zmieniło się 23 lutego 2021 r. Sprawdź kto z załogi szkoły jest obecnie uprzywilejowany w zakresie szczepień.

Większa grupa nauczycieli można skorzystać ze szczepień

Większa grupa nauczycieli może skorzystać ze szczepień

Większa liczba nauczycieli będzie mogła skorzystać ze szczepień. Dotyczy to między innymi nauczycieli będących w komisjach egzaminacyjnych. 

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

W obliczu trwającej pandemii ustawodawca przewidział przedłużenie kadencji dyrektora szkoły. Co istotne, będzie to możliwe aż do końca roku szkolnego 2025/2026 – choć nie w każdym przypadku. Sprawdź, ile będzie mogła trwać kadencja dyrektora bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nowości »

Omówienia i porady

Czy pracownik może odmówić noszenia maseczki w szkole

Czy pracownik może odmówić noszenia maseczki w szkole

Przedłużająca się pandemia rodzi frustracje, które mogą być odczuwane także przez pracowników szkoły. Wyrazem tego może być np. odmowa zakładania maseczki na terenie szkoły. Sprawdź, jak zareagować na taką sytuację

Zwolnienie od pracy na czas szczepienia na COVID-19

Zwolnienie od pracy na czas szczepienia na COVID-19

Trwają szczepienia nauczycieli i pracowników szkół przeciw koronawirusowi. Są to szczepienia dobrowolne. Przepisy zaś obligują do zwolnienia pracowników od pracy jedynie na szczepienia obowiązkowe. Sprawdź, na  jakiej podstawie prawnej zwolnić pracowników szkoły na czas szczepień na COVID-19 oraz czy zachowają oni za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Czy można zawiesić zajęcia w związku ze szczepieniami nauczycieli

Czy można zawiesić zajęcia w związku ze szczepieniami nauczycieli

Jaka jest podstawa prawna odwołania/zawieszenia zajęć w szkole w sytuacji, gdy większość nauczycieli po szczepieniu przeciw Covid-19 ma objawy poszczepienne? Nauczyciele w takiej sytuacji korzystają ze zwolnienia lekarskiego i ciężko jest dyrektorom zorganizować zastępstwa. Sprawdzamy, jakie działania może podjąć dyrektor.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Omówienia i porady »

Wzory dokumentów

Procedura wnoszenia zastrzeżeń do ocen w trakcie kształcenia na odległość

Procedura wnoszenia zastrzeżeń do ocen w trakcie kształcenia na odległość

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poznaj szczegółową procedurę!

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

Poznaj warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz podwyższania oceny przewidywanej zachowania w trakcie kształcenia na odległość.

Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość

Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są dokonać klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu. Poznaj szczegółowe kroki postępowania w przypadku nieklasyfikowania ucznia.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Wzory dokumentów »
Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel