Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Koronawirus w oświacie

Wszystkie ważne i sprawdzone informacje na temat bieżącej pracy szkół i przedszkoli w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa w jednym miejscu. Komunikaty MEN, wytyczne PIP i GIS oraz porady i omówienia ekspertów pomogą prawidłowo zaplanować pracę szkoły w okresie pandemii.

Nowości

ZNP apeluje o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

ZNP apeluje o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

19 listopada br. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował kolejną aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, w której znalazł się m.in. zapis o zniesieniu zakazu przyprowadzania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną. W liście do GIS mocno sprzeciwia się temu Związek Nauczycielstwa Polskiego i pilnie apeluje o zmianę wytycznych.

 Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Od 30 listopada br. obowiązują nowe wytyczne dotyczące ferii zimowych 2021. Zapowiadany termin 4-17 stycznia został potwierdzony i znalazł się w przepisach. Dodatkowo umożliwiono dyrektorom zmianę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych (AKTUALIZACJA)

MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych (AKTUALIZACJA)

Przynajmniej do 29 listopada potrwa zawieszenie zajęć we wszystkich klasach szkół podstawowych. Zawieszenie obejmuje także uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchaczy i uczestników form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego. Zmiany wchodzą w życie 9 listopada 2020 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nowości »

Omówienia i porady

Kiedy można prowadzić zajęcia sportowe stacjonarnie w szkole

Kiedy można prowadzić zajęcia sportowe stacjonarnie w szkole

Po przywróceniu możliwości prowadzenia niektórych zajęć sportowych stacjonarnie w szkole, powstają wątpliwości, jakich zajęć i szkół dotyczą nowe wytyczne. Czy możliwe jest np. prowadzenie zajęć stacjonarnych z wychowania fizycznego w klasie, która realizuje sportowy program innowacyjny. Sprawdzamy, co na to przepisy.

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może wynająć halę sportową

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może wynająć halę sportową

Dyrektor szkoły może wynająć/użyczyć halę sportową, bo przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy dopuszczają w obecnej sytuacji epidemicznej prowadzenie działalności sportowej w obiektach sportowych, po spełnieniu określonych przepisami warunków. Sprawdzamy, o jakie warunki chodzi.

(I)	Czy specjalista może pracować zdalnie w przedszkolu

Czy specjalista może pracować zdalnie w przedszkolu

W przedszkolu w okresie pandemii nauczyciele wychowania przedszkolnego świadczą pracę stacjonarną z dziećmi w placówce. Z drugiej strony specjaliści dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu (np. logopeda, psycholog i inni) mogliby świadczyć pracę zdalną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - PPP, KS, WWR. Sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest możliwe

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Omówienia i porady »

Wzory dokumentów

Lista uprawnionych do dofinansowania dla nauczycieli (do sprzętu, oprogramowania i usług do kształcenia zdalnego)

Dyrektor w terminie do 11 grudnia 2020 r. powinien sporządzić listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazać ją organowi prowadzącemu.

Procedura dotycząca dostarczania posiłków przez firmę zewnętrzną

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy m.in. sformułować wymagania wobec dostawcy zewnętrznego.

Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Wzory dokumentów »
Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel