Średnie wynagrodzenia w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum

Patryk Kuzior

Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Data publikacji: 7 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?
Odpowiedź: Tak, wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej będą uwzględnione w analizie wydatków na wynagrodzenia a nauczyciele będą ujęci w strukturze zatrudnienia.
Obowiązek obliczenia średnich wynagrodzeń

Do 20 stycznia każdego roku jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzają analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości ustawowych średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Analiza taka prowadzona jest na poziomie organu prowadzącego z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia wszystkich prowadzonych szkół, w tym takich, które zakończyły swój byt czy też zostały przekształcone. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości pożądanych średnich wynagrodzeń obejmujących składniki wymienione w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w tych składnikach a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych w danym roku (art. 30a Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenia wypłacone w gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej będą uwzględnione w analizie wydatków na wynagrodzenia zaś zatrudnieni do sierpnia nauczyciele będą uwzględnieni w strukturze zatrudnienia.
Za niskie wynagrodzenia – trzeba wypłacić dodatek uzupełniający

Kwota różnicy, jaką ustalono dzielona jest następnie między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach samorządowych i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dodatek ten ustalany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, tak by zapewnić osiągnięcie ustawowych średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel