Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Redukcja wynagrodzenia tymczasowo aresztowanego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku dni nie pojawiał się w pracy, nie można się również było z nim w jakikolwiek sposób skontaktować. Jak się okazało, nauczyciel został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, jakie kroki formalne muszę podjąć: w przypadku dni, w które nie odbyły się zajęcia, ale których nie obejmuje okres tymczasowego aresztowania (są dwa takie dni), na czas tymczasowego aresztowania określony w zawiadomieniu aby odzyskać część wynagrodzenia wypłaconego z góry na początku października za nieprzepracowane dni na końcu miesiąca.

Status płacowy nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: W jaki sposób do analizy wynagrodzeń nauczycieli związanych z wyrównaniem z art. 30 Karty Nauczyciela ująć nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego i z racji, że zatrudniony jest w wymiarze 6/22 nie rozpoczyna stażu. Czy jako nauczyciela stażystę czy oddzielnie?

Nadpłacone wynagrodzenie podlega odliczeniu wyłącznie przy następnej wypłacie

Pytanie: Nauczycielce wypłacono wynagrodzenie w dniu 1 października. 5 października nauczycielka urodziła dziecko i rozpoczęła na urlop macierzyński. W związku z tym, księgowa postanowiła potrącić wypłacone pobory nauczycielowi po powrocie z urlopu macierzyńskiego - uznała, że za ten miesiąc otrzymała podwójne wynagrodzenie tj. z zakładu pracy i ZUS. Czy postąpiła prawidłowo?

Zwrot wynagrodzenia zatrzymanego w okresie zawieszenia nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel uniewinniony wyrokiem sądu wraca do pracy. W okresie zawieszenia pobierał wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków. Jakie zatrzymane dodatki należy wypłacić nauczycielowi? Jeżeli zwrotowi podlega również dodatek motywacyjny, to czy w takiej wysokości, w jakiej miał wypłacany w okresie poprzedzającym jego zawieszenie w czynnościach nauczyciela?

Zmniejszenie etatu w okresie urlopu zdrowotnego a wysokość wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania, która od 1 września 2016 r. zgodziła się na ograniczenie etatu do 9/18, w dniu 22.06.2016 r. przyniosła orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 25.08.2016 r. do 24.08.2017 r. Jakie będzie przysługiwało jej wynagrodzenie na dzień 01.09.2016 r.?

Termin podwyżki w następstwie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w szkole na zastępstwo od 1.09.2015 do 12.06.2016 r. W dniu 9.06.2016 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, a od 13.06.2016 do 24.06.2016 dyrektor podpisał z nią drugą umowę na zastępstwo. Jaką stawkę zaszeregowania powinna mieć na tej drugiej umowie, nauczyciela stażysty czy kontraktowego?

Wynagrodzenie w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: W naszej placówce jest zatrudniony nauczyciel na podstawie mianowania w wymiarze 9/18 etatu (wyrażenie zgody na ograniczenie zatrudnienia na rok szkolny 2015/2016). Od 01.09. 2016 roku nie będzie możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela. Czy od 01.09.2016 roku może iść w stan nieczynny z 9/18 etatu? Jeżeli tak, to stan nieczynny będzie płacony z całego etatu czy z 1/2?

Zmniejszenie wynagrodzenia w wyniku ograniczenia zatrudnienia w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia od dnia 1 sierpnia. W maju zostanie wręczone ograniczenie etatu. Czy w związku z tym jego wynagrodzenie powinno być zmniejszone proporcjonalnie pomimo przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

Kiedy wzrasta pensja nauczyciela?

Pytanie: Nauczycielka z tytułem licencjata w roku 2010 poszła na urlop macierzyński, potem na urlop wychowawczy. Następnie urodziła drugie dziecko i również korzystała z urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego oraz wychowawczego. W 2011 roku uzyskała tytuł magistra, ale dyplom dostarczyła do szkoły dopiero w marcu 2016 roku. Od kiedy powinna wzrosnąć pensja nauczyciela?

Jak potrącić wynagrodzenie o dzień bezpłatnego urlopu?

Pytanie: Jakie są zasady potrącenia wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego za 1 dzień urlopu bezpłatnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel