Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Wynagrodzenie nauczyciela za czas zwolnienia od pracy w związku z pełnieniem funkcji radnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin został wybrany na radnego do rady gminy. W jaki sposób usprawiedliwić i zapłacić za nieobecność podczas pełnienia funkcji radnego rady gminy (sesje, komisje)?

Maksymalna wysokość wynagrodzenia wicedyrektora i nauczycieli placówki niepublicznej

Pytanie: Czy obowiązuje ograniczenie wysokości wynagrodzenia wicedyrektora i specjalistów placówki niepublicznej?

średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Świadczenia wypłacane we wrześniu bez średniej z godzin ponadwymiarowych

Wrześniowe wypłaty świadczeń dla nauczycieli, które oblicza się jak ekwiwalent za urlop (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna) oraz wynagrodzenia urlopowego nie będą obejmowały średniej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Sprawdź dlaczego.  

wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Wynagrodzenie nauczyciela, który rozwiązuje stosunek pracy w trakcie miesiąca

Choć prawo do wynagrodzenia nauczyciela gaśnie z ostatnim dniem miesiąca, nie oznacza to, że nauczyciel zawsze zachowuje prawo do otrzymanego z góry wynagrodzenia. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca.

Wyrównanie do płacy minimalnej wynagrodzenia nauczyciela, który otrzymuje dodatek wiejski

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze stażysty oraz dodatek wiejski. Jest to mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy wypłacając dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić otrzymywany dodatek?

Przeszeregowanie płacowe nauczyciela, któremu przedłużono umowę do dnia porodu

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. W związku z ciążą, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Czy w takiej sytuacji należy podwyższyć wynagrodzenie?

Ustalenie wynagrodzenia nauczyciela według stawki godzinowej i wypracowanych godzin

Pytanie: Czy w placówce niepublicznej można zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę rozliczaną według stawki godzinowej uzależnionej od ilości przepracowanych godzin?

Uzyskanie stopnia awansu w czasie urlopu macierzyńskiego – podstawa zasiłku

Pytanie: Czy zmieni się podstawa zasiłku macierzyńskiego nauczycielki, która w lipcu, będąc na urlopie macierzyńskim, uzyskała stopień nauczyciela mianowanego?

Urlop zdrowotny w czasie stanu nieczynnego – z dodatkiem stażowym czy bez

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia został przeniesiony w stan nieczynny. Czy w tej sytuacji przysługuje mi tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy także dodatek za wysługę lat?

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycieli, gdy pierwszym dniem miesiąca jest sobota

Pytanie: Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry w pierwszym dniu miesiąca, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas wypłata wynagrodzenia jest przesunięta na dzień następny. Czy sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel