Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

8d69a8c17fe3b023dc5df96dd1b81a011f8b17d4-large

O podwyżce nie decyduje termin uzyskania stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele, którym wyznaczono termin posiedzenia komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej na grudzień już cieszą się, że od 1 stycznia otrzymają wyższe wynagrodzenie w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Nie zawsze jednak tak się stanie.

Odstąpienie od naliczania kosztów uzyskania przychodów na wniosek nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce, który ma jeszcze trzy inne stosunki pracy, zwrócił się do nas z prośbą o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu. Czy mamy prawo zaakceptować wniosek pracownika?

Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na czas wezwania do WKU

Pytanie: Nauczyciel dostarczył do kadr wezwanie do WKU w celu skierowania do wojskowej komisji lekarskiej. Czy za czas nieprzepracowany należy potrącić mu wynagrodzenie z możliwością rekompensaty z wojska, czy pracownik ma prawo do pełnego wynagrodzenia za ten dzień?  

Dodatek wiejski a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Czemu rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli ustala najniższe stawki wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę? Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę nauczycieli wlicza się dodatek wiejski?

Maksymalne wynagrodzenie nauczycieli w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Prowadzę przedszkole niepubliczne, w którym zatrudniam nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy. Czy wysokość wynagrodzenia tych nauczycieli (pokrywanego w całości z dotacji) może być dowolna czy zbliżona do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych?  

Odmowa przyjęcia podwyżki

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy może odmówić przyjęcia podwyżki? Zatrudniamy emeryta, dla którego zwiększenie wynagrodzenia oznaczałoby zmniejszenie świadczenia emerytalnego.

Wynagrodzenie nauczyciela zawieszonego w obowiązkach, który przebywa na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków i jednocześnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo tylko do wynagrodzenia zasadniczego bez dodatków?

Przyznanie nauczycielowi zatrudnionemu za zgodą kuratora wyższego wynagrodzenia niż stażysty

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela można przyznać wynagrodzenie zasadnicze wyższe od stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty?

Zwolnienie od podatku wynagrodzenia pracowników w wieku do 26 lat

Pytanie: Jak należy prawidłowo rozliczać nauczyciela, który nie ukończył 26 roku życia? Czy zwolnienie od podatku przysługuje do dnia 26 urodzin czy do końca roku, w którym kończy 26 lat?   

Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przez organ prowadzący

Pytanie: Czy organ prowadzący może wprowadzić obiecywane przez MEN podwyżki już od czerwca, a nie od września? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel