Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony 14 września. Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za wrzesień? 

Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na część etatu np. 15/18 ?

wynagrodzenie w umowie o pracę nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania awansowego po 30 czerwca

Termin wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi oraz zmiana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Sprawdź, jakie wynagrodzenie ustalić w umowie o pracę nauczycielowi, który złożył ten wniosek po 30 czerwca a uzyskał stopień awansu do 31 sierpnia.

Urlop bezpłatny po wypłacie wynagrodzenia

Pytanie: Po otrzymaniu wynagrodzenia z góry za dany miesiąc nauczycielka złożyła wniosek o urlop bezpłatny rozpoczynający się w trakcie miesiąca. Urlop został udzielony. Jak teraz odzyskać nadpłacone wynagrodzenie?

Wynagrodzenie z umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć

Pytanie: W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć?

Wypłata z dołu wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo na czas nieobecności innego nauczyciela. Czasu trwania nieobecności nie można przewidzieć, ponieważ wynika z niezdolności do pracy w wyniku wypadku. Czy w takiej sytuacji można nauczycielowi wypłacać wynagrodzenie na koniec miesiąca na podstawie wykonanej pracy a nie „z góry”?

Minimalne wynagrodzenie za pracę przy kilku umowach o pracę w tej samej placówce

Pytanie: Nauczyciel jest dodatkowo zatrudniony na podstawie odrębnej umowy na stanowisku niepedagogicznym. Jako nauczyciel osiąga wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy w takiej sytuacji w ramach drugiej, równoległej umowy na stanowisku niepedagogicznym także muszę zapewnić minimalne wynagrodzenie? 

d6b2c032ad19eeda879b9996cd78b6c1439e2b8e-medium (1)

Zwrot wynagrodzenia za okres zawieszenia nauczyciela

W przypadku m.in.  umorzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielowi należy zwrócić mu zatrzymane kwoty wynagrodzenia. Sprawdź, czy chodzi tylko o wynagrodzenie zasadnicze czy także dodatki i utracone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

8d69a8c17fe3b023dc5df96dd1b81a011f8b17d4-large

O podwyżce nie decyduje termin uzyskania stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele, którym wyznaczono termin posiedzenia komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej na grudzień już cieszą się, że od 1 stycznia otrzymają wyższe wynagrodzenie w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego. Nie zawsze jednak tak się stanie.

Odstąpienie od naliczania kosztów uzyskania przychodów na wniosek nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce, który ma jeszcze trzy inne stosunki pracy, zwrócił się do nas z prośbą o nienaliczanie kosztów uzyskania przychodu. Czy mamy prawo zaakceptować wniosek pracownika?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel