Prawo do odprawy dla nauczyciela zwolnionego w wyniku podwójnego zatrudnienia

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 10 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole (macierzystej) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, natomiast w drugiej na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Czy jeżeli dyrektor szkoły macierzystej nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie i zwolni nauczyciela, to w związku z tym należy mu wypłacić odprawę?
Odpowiedź: Nie, Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie w gimnazjum, to rozwiązanie stosunku pracy nie uprawni nauczyciela do odprawy, gdyż nie wynika ze zmian związanych z wygaszaniem gimnazjum.
Odprawa dla zwolnionych w wyniku wdrażania reformy

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy w samorządowym gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszenie kształcenia w gimnazjum  – przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nauczycielom tym przysługuje odprawa w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat (art. 225 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).
Nowa podstawa rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego warunku, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Regulacja ta stanowi odrębną podstawę rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym nie przewidziano jednak prawa do odprawy.

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje w skutek niewyrażenia zgody na kontynuowanie zatrudnienia, to nie jest to podstawą do wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel