Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Wysokość odprawy po 2 latach szkolnych zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2019 r. na czas nieokreślony. Chcemy rozwiązać jego umowę o pracę z dniem 31 sierpnia 2021 r. W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę?

Odprawa pośmiertna nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel po 20 latach pracy w poprzedniej placówce został przeniesiony do naszej szkoły i po 2 latach pracy zmarł. W jakiej wysokości i na podstawie jakich dokumentów należy wypłacić odprawę pośmiertną jego małżonkowi?

Odprawa emerytalna nauczyciela zawieszonego w obowiązkach

Pytanie: Nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków pobiera 50% wynagrodzenia. W związku z nabyciem prawa do emerytury chce rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. Czy i w jakiej wysokości wypłacić mu odprawę emerytalną?

Podstawa odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela wypłacanej z opóźnieniem

Pytanie: 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, lecz nie wypłacono mu odprawy. Zaległa odprawa zostanie wypłacona w styczniu 2021 r. Czy należy ją wypłacić według stawki wynagrodzenia z dnia ustania zatrudnienia czy z dnia wypłaty odprawy?

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Nauczyciele zatrudnieni w celu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający, terapeuta SI etc.) mogą pracować tak długo, jak długo dany uczeń jest uczniem danej szkoły. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły, odpada potrzeba zatrudniania danego specjalisty i w związku z tym nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie. Czy wiąże się to z prawem do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy?

Odprawa emerytalna pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów przysługuje odprawa emerytalna osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe?

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

Odprawy dla nauczycieli 2020 – czy ograniczone z powodu COVID-19

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach samorządowych mogą na koniec sierpnia uzyskać prawo do odprawy w łącznej wysokości odpowiadającej 9-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

Składniki wliczane do odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do odprawy emerytalnej dla nauczyciela?

Brak zgody na cofnięcie wypowiedzenia a prawo do odprawy

Pytanie: W maju wręczyłam nauczycielowi wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W związku z pojawieniem się dodatkowych godzin wręczyłam odwołaniem wypowiedzenia, jednakże nauczyciel nie zgodził się na dalszą pracę.  Czy w związku z odmową cofnięcia wypowiedzenia nauczyciel zachowuje prawo do odprawy z tytułu ustania zatrudnienia?

Ponowne zatrudnienie pracownika a prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownica rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę a kilka dni później została ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel