Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który nie złożył wniosku o emeryturę do ZUS

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek z końcem roku szkolnego w związku z przejściem na emeryturę, lecz nie złożył wniosku o przyznanie emerytury do ZUS. Od nowego roku szkolnego został ponownie zatrudniony w tej samej placówce.  Czy należy w tej sytuacji wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa dla nauczyciela religii, któremu cofnięto skierowanie

Pytanie: Czy nauczycielowi religii, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z cofnięciem skierowania należy wypłacić z tego tytułu odprawę?

Staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce od 1 września 1999 r. przechodzi 31 sierpnia 2018 r. na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna?  

Dwa warunki otrzymania odprawy przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany ma prawo do odprawy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn organizacyjnych, nawet jeśli był zatrudniony na część etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Termin wypłaty odprawy w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy za porozumiem stron. Spełnia warunki wieku i stażu pracy aby otrzymać świadczenie kompensacyjne. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną w dniu ustania zatrudnienia czy dopiero, gdy przedstawi decyzję o przyznaniu tego świadczenia?

Świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po chorobie a wysokość odprawy emerytalnej

Pytanie: Nauczyciel odchodzi na świadczenie kompensacyjne po 4 miesiącach zwolnienie lekarskiego. Czy odprawę emerytalną należy obliczyć na podstawie ostatnio pobieranego wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego?

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek nauczyciela a prawo do odszkodowania i odprawy

Pytanie: Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych złożył prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia. Czy przysługuje mu odszkodowanie z tego tytułu?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwolnionego z pracy z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela został rozwiązany w związku z orzeczeniem o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Jednocześnie nauczyciel osiągnął wiek uprawniający do emerytury. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Kiedy wypłacić odprawę nauczycielowi , który odchodzi na świadczenie kompensacyjne? Po otrzymaniu przez niego decyzji z ZUS czy w dniu ustania zatrudnienia?

Odprawa dla nauczyciela, który został powołany do czynnej służby wojskowej

Pytanie: Czy nauczycielowi, który został powołany do czynnej służby wojskowej należy się odprawa?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel