Wysokość odprawy w przypadku wielokrotnego ograniczenia zatrudnienia w gimnazjum

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 15 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel gimnazjum zatrudniony na podstawie mianowania już w dotychczasowym roku szkolnym miał ograniczone zatrudnienie do wymiaru 14/18. W maju 2017 r. nauczyciel ponownie otrzymał propozycję ograniczenia zatrudnienia tym razem do wymiaru 8/18. Zaś w przyszłym roku szkolnym otrzyma zapewne informację o przeniesieniu w stan nieczynny. Czy w razie braku zgody na przeniesienie w stan nieczynny i otrzymania wypowiedzenia należy mu wypłacić odprawę z pełnego wymiaru zajęć czy też 14/18?
Odpowiedź: W przypadku kolejno następującego po sobie wielokrotnego ograniczenia zatrudnienia odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy zostanie obliczona w oparciu o wynagrodzenie z pełnego wymiaru zajęć nauczyciela.
Bierzemy pod uwagę wynagrodzenie sprzed ograniczenia zatrudnienia

Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie na podstawie art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia (art. 225 ust. 11 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Analogiczna regulacja obowiązuje w innych szkołach, a przed wejściem w życie przepisów przejściowych dotyczyła również gimnazjów.

Nauczycielowi gimnazjum, który pozostawał w stanie ograniczenia zatrudnienia, a z którym w ostateczności rozwiązano stosunek pracy wskutek wypowiedzenia, przysługuje odprawa obliczana w oparciu o wynagrodzenie sprzed ograniczenia zatrudnienia.
Ciąg ograniczeń zatrudnienia

Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie używa sformułowania "ostatniego ograniczenia zatrudnienia". Oznacza to, że w przypadku więcej niż jednego kolejno następującego po sobie ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, należy wypłacić odprawę obliczoną w oparciu o wymiar zajęć sprzed pierwszego ograniczenia zatrudnienia, a więc z pełnego wymiaru zajęć.

Odprawa przysługuje z tytułu rozwiązania stosunku pracy w danej szkole. Podjęcie zatrudnienia w innej szkole, nawet prowadzonej przez ten sam organ, nie obliguje nauczyciela do zwrotu otrzymanej odprawy - nawet, gdyby zatrudnienie zostało podjęte bezpośrednio po ustaniu poprzedniego.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel