Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – konieczność odwołania każdego wicedyrektora

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 22 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel naszej szkoły został powołany na wicedyrektora szkoły na czas nieokreślony. Od 1 września 2017 r. nasza 6-letnia szkoła podstawowa po włączeniu gimnazjum stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Czy obecny wicedyrektor szkoły podstawowej powinien otrzymać informację, że dalej pełni funkcję wicedyrektora, lecz w 8- letniej szkole podstawowej? Czy też należy go odwołać ze stanowiska?
Odpowiedź: Wicedyrektora szkoły podstawowej, do której włączane jest gimnazjum, obligatoryjnie odwołuj się ze stanowiska. Nie ma natomiast przeszkód, aby temu samemu nauczycielowi powierzyć na nowo stanowisko wicedyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wicedyrektorzy nie mogą dalej pełnić swojej funkcji

Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 238 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej obligatoryjne jest odwołanie wicedyrektorów nie tylko gimnazjum, ale też szkoły podstawowej.

Dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej

W przedstawionej sytuacji dyrektor szkoły podstawowej, do której włączane będzie gimnazjum, ma więc obowiązek prawny odwołać dotychczasowego wicedyrektora ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2017 r. Wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej stanie się z mocy prawa dyrektor włączanego gimnazjum i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W tym wypadku nie ma odrębnej procedury powierzania stanowiska wicedyrektora, gdyż następuje to z mocy samego prawa.

Jeżeli natomiast organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na to, aby w ośmioletniej szkole podstawowej funkcjonowało drugie stanowisko wicedyrektora, to powierzenia tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel