Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Dzień Edukacji Narodowej a dodatkowe dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy Dzień Edukacji Narodowej (14 października) wlicza się do 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Brak deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym – jakie skutki wywołuje

Pytanie: Jakie czynności należy podjąć jeżeli w procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zostało przyjętych 25 dzieci, a po zakończeniu rekrutacji rodzic dziecka, które miało pójść do klasy I złożył wniosek o odroczenie rozpoczęcia nauki. W oddziałach przedszkolnych w tej jednostce nie ma już miejsc. Czy w takiej sytuacji dyrektor musi przyjąć to dziecko?

Liczba nauczycieli w jednym oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy są przepisy regulujące liczbę nauczycieli przypadających na jedna grupę przedszkolną?

9ac917014318aee98a99f22f876c67d553add54c-large

Czy można poinformować nauczyciela o skardze rodziców

Pytanie: Czy nauczyciel powinien być poinformowany o fakcie złożenia na niego skargi przez rodziców

Rekrutacja do przedszkola – jak rozwiązać problem zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów

Pytanie: W rekrutacji uzupełniającej wpłynęło 73 wnioski na 32 wolne miejsca w przedszkolu. Łącznie w rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowano 7 dzieci z najwyższą ilością punktów. Na pozostałe 25 wolnych miejsc jest 66 wniosków z ilością punktów: 53 wnioski - 30 pkt i 13 wniosków z 20 pkt i mniej. Co w obecnej sytuacji można zrobić, aby wypełnić te 25 wolnych miejsc?

Jak ustalić przerwę wakacyjną w przedszkolu

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola publicznego, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców, może wystąpić do organu prowadzącego o ustalenie przerwy wakacyjnej w placówce? Czy do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnych oświadczeń od każdego z rodziców, że w miesiącu, kiedy przedszkole będzie zamknięte, nie potrzebują oni, aby jego dziecku została zapewniona opieka?

Jak zaplanować godziny dla katechety w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Czy pisząc arkusz organizacyjny dla przedszkola, trzeba zapewnić katechecie zajęcia 1/2 godziny pomimo, że dzieci 3 i 4- letnie mają mieć zajęcia 15-20 minutowe?

Organizacja roku szkolnego w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy oddział przedszkolny w szkole ma taką samą organizację roku szkolnego jak szkoła (np. przerwy świąteczne, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole)?

Przepisy oświatowe dla przedszkoli niepublicznych

Przepisy prawa oświatowego i inne akty prawne obowiązujące w przedszkolach niepublicznych

Osoby prowadzące oraz dyrektorzy przedszkoli niepublicznych często nie mają pewności, które przepisy prawa oświatowego muszą respektować w procesie zarządzania placówką. Nie wszystkie przepisy prawa oświatowego dotyczą przedszkoli niepublicznych, a zakres ich stosowania może być różny w zależności od tego czy przedszkole otrzymuje dotację po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Sprawdź, które regulacje obowiązują w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kołach podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż gminy.

Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej w przedszkolu

Pytanie: Czy po zakończonej rekrutacji do przedszkola i w związku z nie przyjęciem dzieci z poza terenu gminy, rodzice tych dzieci muszą składać ponownie wnioski do rekrutacji uzupełniającej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel