Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 6 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Zespół szkół składający się z gimnazjum i szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. funkcjonuje jako szkoła podstawowa – gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Czy powinna funkcjonować jedna rada rodziców, jeden samorząd uczniowski? Czy też dla oddziałów gimnazjalnych osobna rada rodziców i osobny samorząd? Czy rady pedagogiczne powinny być wspólne z gimnazjum czy osobno?
Odpowiedź: W szkole po włączeniu gimnazjum będzie funkcjonować jedna rada pedagogiczna, a także jedna rada rodziców i jeden samorząd uczniowski.

Nauczyciele gimnazjum stają się nauczycielami podstawówki

Zmienia się z mocy prawa status nauczycieli gimnazjum, bowiem w świetle art. 236 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Zatem w ośmioletniej szkole podstawowej, w której będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne, będą tylko nauczyciele szkoły podstawowej, więc rada pedagogiczna będzie jedna.

Jedna rada rodziców i samorząd uczniowski

W ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi powinna być również jedna rada rodziców i jeden samorząd uczniowski, bowiem mamy do czynienia z jedną szkołą, w której funkcjonują różne oddziały. Przepisy nie przewidują kilku rad rodziców, kilku samorządów uczniowskich w jednej szkole. Pojęcie odrębnych rad rodziców występuje tylko w przepisach dotyczących sytuacji, gdy szkoły różnego typu są łączone w zespół.

Połączenie szkół w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej (art. 91 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Ponadto:

  • w szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów (to organ obligatoryjny w szkołach, z wyjątkiem szkół wskazanych przez ministra edukacji, w których nie tworzy się rad rodziców),
  • w skład rady rodziców w szkole wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
  • statuty szkół podstawowych, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel