Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Ile uchwał podjąć w związku z klasyfikacją śródroczną w szkole podstawowej z włączonymi klasami gimnazjum

Pytanie: Do szkoły podstawowej włączono oddziały gimnazjalne. Czy przy klasyfikacji śródrocznej podejmuje się jedną uchwałę z podstawą prawną: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe do wszystkich klas, czy należy podjąć dwie oddzielne uchwały?

Uchwała rady pedagogicznej dotycząca przyznania medalu – czy można ją uchylić

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania Medalu za Długoletnią Służbę. Po kilku dniach nauczyciel stwierdził, iż 4 lata temu miał przyznany medal niższego stopnia. Informacji potwierdzającej ten fakt nie było w szkole. Wniosek nie może być w związku z tym złożony. Jaką procedurę należy przeprowadzić w związku z podjętą uchwałą, która została podjęta zgodnie z przepisami, ale z powodów formalnych nie może być zrealizowana?

Rada rodziców – czy może mieć wgląd do wszystkich dokumentów szkoły

Pytanie: Czy rada rodziców może prosić lub żądać od dyrektora szkoły wglądu i kopiowania: uchwał i protokołów rady pedagogicznej, dokumentów szkoły? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Jak wybrać opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: W szkole organizowane są wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego. Żaden z nauczycieli pełnoetatowo zatrudnionych nie wraził zgody, aby kandydować na opiekuna. Czy jako dyrektor szkoły mogę nakazać wszystkim ww. nauczycielom, aby dzieci mogły wybierać swojego opiekuna spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole?

Elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej. Jaka będzie podstawa prawna?

Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Zespół szkół składający się z gimnazjum i szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. funkcjonuje jako szkoła podstawowa – gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Czy powinna funkcjonować jedna rada rodziców, jeden samorząd uczniowski? Czy też dla oddziałów gimnazjalnych osobna rada rodziców i osobny samorząd? Czy rady pedagogiczne powinny być wspólne z gimnazjum czy osobno?

Rada rodziców w gimnazjum włączanym do podstawówki – co z finansami

Pytanie: Gimnazjum jest włączane do szkoły podstawowej. Czy rada rodziców likwidowanego gimnazjum, która zamyka swoje konto na wniosek banku, może zlikwidować swoje rozliczenia i nie przekazywać ich do wglądu dyrektorowi podstawówki?

Opiniowanie przez radę pedagogiczną projektu edukacyjnego - w jakiej formie

Pytanie: Czy rada pedagogiczna musi zaopiniować zadania nauczyciela, czas realizacji projektu edukacyjnego, termin oraz sposób prezentacji, sposób podsumowania pracy uczniów i inne elementy realizacji projektu edukacyjnego w formie uchwały opiniującej?

Termin odpowiedzi na odwołanie rodziców od kary nałożonej na ucznia

Pytanie: Kiedy należy odpowiedzieć rodzicom na odwołanie się od udzielonej uczniowi nagany?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel