Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Czy radę rodziców trzeba powoływać w każdym roku szkolnym

Pytanie: Do kiedy, wybrana w poprzednim roku szkolnym przewodnicząca rady rodziców pełni swoją funkcję i kto zwołuje pierwsze spotkanie rady rodziców?

Nauczyciel uzupełniający etat – czy jest członkiem rady pedagogicznej

Pytanie: Czy nauczyciel, który dopełnia etat (jest z innej szkoły), jest członkiem rady pedagogicznej?

Zasady występowania samorządu uczniowskiego z opinią do organów szkoły

Pytanie: Z inicjatywy samorządu uczniowskiego szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Samorząd wyraził swoją wolę w formie uchwały. Czy dopuszczalną formą mogło być wyrażenie opinii przez uczniów bez podjęcia uchwały? Czy potrzebna była uchwała?

Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu rady pedagogicznej – czy konieczne

Pytanie: Czy musi odbyć się głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu rady pedagogicznej, jeśli tego zapisu nie ma w regulaminie rady? W regulaminie zapis brzmi „Zebrania rady są protokołowane. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych uwag przewodniczącemu, który na następnym zebraniu wprowadza poprawki albo je odrzuca. Potwierdzeniem zapoznania się z protokołem jest podpis każdego członka Rady Pedagogicznej”. Jakie elementy muszą być w regulaminie rady pedagogicznej zgodnie z prawem?

Wyjazdowa rada pedagogiczna – zasady organizacji

Pytanie: Jak zorganizować pedagogiczną radę wyjazdową? Ze środków przyznanych na doskonalenie pokrywany jest nocleg, szkolenie i wyżywienie. Czy należy zapewnić transport? Jeśli nie, czy pracownicy mogą dojechać prywatnymi samochodami? Czy potrzebne będzie dodatkowe ubezpieczenie na czas wyjazdu?

Czy potrzebna jest zgoda dyrektora na przeprowadzenie ankiety przez radę rodziców

Pytanie: Czy rada rodziców chcąc zrobić ankietę (ogólnie ocena działalności szkoły, kompetencji nauczycieli, dyrektora) wśród rodziców, powinna zwrócić się do dyrektora szkoły o zgodę na jej przeprowadzenie?

Ile uchwał podjąć w związku z klasyfikacją śródroczną w szkole podstawowej z włączonymi klasami gimnazjum

Pytanie: Do szkoły podstawowej włączono oddziały gimnazjalne. Czy przy klasyfikacji śródrocznej podejmuje się jedną uchwałę z podstawą prawną: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe do wszystkich klas, czy należy podjąć dwie oddzielne uchwały?

Uchwała rady pedagogicznej dotycząca przyznania medalu – czy można ją uchylić

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania Medalu za Długoletnią Służbę. Po kilku dniach nauczyciel stwierdził, iż 4 lata temu miał przyznany medal niższego stopnia. Informacji potwierdzającej ten fakt nie było w szkole. Wniosek nie może być w związku z tym złożony. Jaką procedurę należy przeprowadzić w związku z podjętą uchwałą, która została podjęta zgodnie z przepisami, ale z powodów formalnych nie może być zrealizowana?

Rada rodziców – czy może mieć wgląd do wszystkich dokumentów szkoły

Pytanie: Czy rada rodziców może prosić lub żądać od dyrektora szkoły wglądu i kopiowania: uchwał i protokołów rady pedagogicznej, dokumentów szkoły? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel