Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Rada pedagogiczna w formie wideokonferencji

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może w okresie zawieszenia zostać zrealizowane w formie wideokonferencji?

Jak numerować protokoły rady pedagogicznej

Pytanie: W jaki sposób numerować strony protokołów rady pedagogicznej. Czy prawidłowe jest numerowanie stron od 1. w każdym roku szkolnym?

Regulamin rady pedagogicznej nie może być sprzeczny z przepisami

Pytanie: Rada pedagogiczna, opierając się o swój regulamin, zaopiniowała pracę dyrektora szkoły (w związku z jego oceną pracy). Czy postąpiła słusznie?

W jaki sposób rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora

Pytanie: W jaki sposób rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły?

Nauczyciel w składzie rady rodziców

Pytanie: Czy nauczyciel danej szkoły może być przewodniczącym oddziałowej rady rodziców w klasie swojego dziecka?

Ile regulaminów rady pedagogicznej w zespole

Pytanie: Czy w zespole szkół może istnieć jeden regulamin rady pedagogicznej?

Pomoc nauczyciela na radzie pedagogicznej – czy to możliwe

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela wchodzi w skład rady pedagogicznej?

Czy dyrektor może zdyscyplinować radę rodziców

Pytanie: Rada Rodziców nie przeprowadziła wyborów w nowym roku szkolnym. Zostali wybrani przedstawiciele klas na zebraniach z wychowawcami, ale nie zostało zwołane zebranie Rady Rodziców. Rada nie opracowała swojego regulaminu działania. Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły?

Kto wprowadza dziennik elektroniczny

Pytanie: Czy rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia do szkoły dziennika elektronicznego?

Czy dyrektor bez kwalifikacji pedagogicznych jest przewodniczącym rady pedagogicznej

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dyrektor placówki oświatowej bez kwalifikacji pedagogicznych jest przewodniczącym rady pedagogicznej i czy podpisuje ocenę awansu zawodowego? Na podstawie jakich przepisów.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel