Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Opinia o pracy dyrektora – w jakim głosowaniu podejmowana

Pytanie: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego wystąpił o ocenę i przyszło pismo o wyrażenie opinii o pracy dyrektora. Czy opinia ma być wyrażona w głosowaniu tajnym? I czy dotyczy rady zespołu w całości czy z podziałem na placówki, czyli osobno przedszkole i osobno szkoła?

Komisja rewizyjna w radzie rodziców – czy obowiązkowa

Pytanie: Czy w radzie rodziców powinna funkcjonować komisja rewizyjna?

Opinie rady pedagogicznej – czy zawsze w formie pisemnej

Pytanie: Czy każda opinia rady pedagogicznej powinna być sporządzona pisemnie? Czy może być wystarczający stosowny zapis w protokole: RP pozytywnie opiniuje …?

9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej

9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej

Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady. Co to oznacza? Konieczność ustalania zasad protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej w regulaminie rady, a jednocześnie wiele wątpliwości wśród dyrektorów. W temacie tygodnia staramy się je rozwiać

Sfałszowany głos na zdalnej radzie pedagogicznej

Pytanie: Nauczyciel nie zgłosił się a posiedzenie rady pedagogicznej. Mimo tego jego nazwisko pojawiło się w ankiecie podczas głosowania. Jest uzasadnione podejrzenie, że trzecia osoba dokonywała za niego powyższą czynność. Jakie konsekwencje poniesie nauczyciel nieobecny na radzie.?

Zajęcia stacjonarne a zdalne posiedzenie rady pedagogicznej

Pytanie: Szkoła ma rozpocząć pracę stacjonarną. Czy mimo tego możliwe jest prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej w sposób zdalny np. za pomocą aplikacji Teams lub podobnej?

Wybór przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Pytanie: Jak w obecnej sytuacji wyłonić przedstawicieli rady rodziców do konkursu na stanowisko dyrektora?

Rada pedagogiczna a zatwierdzenie wykazu podręczników

Pytanie: Czy do zatwierdzenia wykazu podręczników na dany rok szkolny jest wymagana uchwała rady pedagogicznej

Niezatwierdzony protokół rady pedagogicznej – jak rozwiązać ten problem

Pytanie: Rada Pedagogiczna głosowała nad zatwierdzeniem protokołu. Za- nie było nikogo, przeciw- większość, wstrzymano - pozostali. Większość uwag zgłoszonych była przez jedną osobę. Co zrobić w przypadku, kiedy protokół nie został zatwierdzony?

Zdanie odrębne do protokołu rady pedagogicznej

Pytanie: Czy do treści protokołu rady pedagogicznej można wnosić zdanie odrębne?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel