Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Kto wyznacza termin rady nadzwyczajnej

Pytanie: Czy organ prowadzący może narzucić dyrektorowi szkoły termin rady nadzwyczajnej?

Kompetencje rady rodziców w nowych przepisach oświatowych

Pytanie: Czy rada rodziców będzie opiniowała podręczniki i szkolne programy nauczania? Co według nowych przepisów należy do kompetencji rady rodziców w szkole?

Czy trzeba powiadomić rodziców o skierowaniu wniosku do sądu o wgląd w sytuację rodzinną

Pytanie: Dyrektor skierował wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Czy szkoła ma obowiązek powiadomić o niniejszym piśmie rodziców? Czy mamy prawo (na prośbę rodziców) przekazać im kopię tego wniosku?

Przeprowadzenie rady pedagogicznej w dużej szkole

Pytanie: Od nowego roku szkolnego, poprzez włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, powstanie placówka z dwoma odrębnymi budynkami, w których pracuje po 70 nauczycieli. Dużym problemem organizacyjnym może okazać się przeprowadzenie rady pedagogicznej dla 140 nauczycieli. Czy dla zachowania prawomocności podejmowanych uchwał konieczne jest przeprowadzenie obrad w jednym dniu? Czy można przeprowadzić radę w dwóch budynkach dla innych nauczycieli dzień po dniu?

Czas trwania rady pedagogicznej – czy należy określić w regulaminie

Pytanie: Czy są przepisy określające czas trwania posiedzenia rady pedagogicznej? Jak długo może trwać posiedzenie? Czy maksymalny czas trwania posiedzenia musi być zawarty w Regulaminie Rady Pedagogicznej?

Zebrania rady pedagogicznej – czy mogą odbywać się jako wideokonferencje

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może w regulaminie swojej działalności dodać zapis, że zebrania rady mogą odbywać się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, np. poprzez wideokonferencje? Czy w takim przypadku możliwe byłoby również przeprowadzenie głosowania nad uchwałami? Sprawa nie dotyczy wszystkich zebrań, ale np. w ramach zagospodarowania czasu nauczycieli w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Wspólna rada pedagogiczna w zespole placówek oświatowych

Pytanie: Czy w nowo powstałym zespole placówek oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) można oddziały przedszkolne działające przy szkole podstawowej przyporządkować do rady pedagogicznej przedszkola?

Prowadzenie rady pedagogicznej przez wicedyrektora

Pytanie: Czy w przypadku nieobecności dyrektora radę pedagogiczną może prowadzić wicedyrektor?

Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej

Pytanie: Miasto ogłosiło konkurs na dyrektora placówki. Obecny dyrektor będzie przystępował do konkursu. Czy rada pedagogiczna wybierając swojego przedstawiciela do reprezentowania w konkursie, podejmuje uchwałę? Na jaki przepis prawa się powołać?

Uczestnictwo wychowawców internatu w radach pedagogicznych

Pytanie: Czy wychowawcy internatu są zobowiązani do uczestniczenia w radach pedagogicznych (klasyfikacyjnej i plenarnej) zespołu szkół, przy którym funkcjonuje internat? Wychowawcy są pracownikami zespołu szkół.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel