Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Czas trwania rady pedagogicznej – czy należy określić w regulaminie

Pytanie: Czy są przepisy określające czas trwania posiedzenia rady pedagogicznej? Jak długo może trwać posiedzenie? Czy maksymalny czas trwania posiedzenia musi być zawarty w Regulaminie Rady Pedagogicznej?

Zebrania rady pedagogicznej – czy mogą odbywać się jako wideokonferencje

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może w regulaminie swojej działalności dodać zapis, że zebrania rady mogą odbywać się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, np. poprzez wideokonferencje? Czy w takim przypadku możliwe byłoby również przeprowadzenie głosowania nad uchwałami? Sprawa nie dotyczy wszystkich zebrań, ale np. w ramach zagospodarowania czasu nauczycieli w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Wspólna rada pedagogiczna w zespole placówek oświatowych

Pytanie: Czy w nowo powstałym zespole placówek oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) można oddziały przedszkolne działające przy szkole podstawowej przyporządkować do rady pedagogicznej przedszkola?

Prowadzenie rady pedagogicznej przez wicedyrektora

Pytanie: Czy w przypadku nieobecności dyrektora radę pedagogiczną może prowadzić wicedyrektor?

Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej

Pytanie: Miasto ogłosiło konkurs na dyrektora placówki. Obecny dyrektor będzie przystępował do konkursu. Czy rada pedagogiczna wybierając swojego przedstawiciela do reprezentowania w konkursie, podejmuje uchwałę? Na jaki przepis prawa się powołać?

Uczestnictwo wychowawców internatu w radach pedagogicznych

Pytanie: Czy wychowawcy internatu są zobowiązani do uczestniczenia w radach pedagogicznych (klasyfikacyjnej i plenarnej) zespołu szkół, przy którym funkcjonuje internat? Wychowawcy są pracownikami zespołu szkół.

Opiniowanie przez radę pedagogiczną projektu edukacyjnego - w jakiej formie

Pytanie: Czy rada pedagogiczna musi zaopiniować zadania nauczyciela, czas realizacji projektu edukacyjnego, termin oraz sposób prezentacji, sposób podsumowania pracy uczniów i inne elementy realizacji projektu edukacyjnego w formie uchwały opiniującej?

Przepisy nie regulują liczby godzin szkolenia rady pedagogicznej

Pytanie: Czy są przepisy regulujące zagadnienia związane z zewnętrznymi szkoleniami rady pedagogicznej odnośnie liczby godzin trwania szkolenia i nazewnictwa (szkolenie, seminarium, warsztaty)?

Sposób udostępniania protokołów rady pedagogicznej

Pytanie: Czy każdy może mieć wgląd do protokołów rad pedagogicznych, w tym także nauczyciele zawieszeni, którzy nie uczestniczą w tych radach?

Odpowiedzialność za dokumentację rady rodziców

Pytanie: Kto może prowadzić dokumentację rady rodziców? Czy pracownikowi szkoły można zapłacić np. w formie umowy zlecenia za zbieranie pieniędzy na konto rady?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel