Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Samorząd uczniowski – czy może zorganizować kiermasz szkolny

Pytanie: Czy samorząd uczniowski, w celach charytatywnych, może przeprowadzić w szkole kiermasz własnoręcznie przygotowanych ciast?

Program poprawy wyników nauczania – kto opiniuje

Pytanie: Na podstawie jakiego artykułu rada pedagogiczna opiniuje i zatwierdza program poprawy wyników nauczania?

Zmiany w regulaminie rady pedagogicznej – czy trzeba ujednolicić tekst

Pytanie: Nastąpiła zmiana w regulaminie rady pedagogicznej i została podjęta uchwała wprowadzająca te zmiany. Czy jest potrzebna druga uchwała w sprawie tekstu ujednoliconego?

Powołanie rady szkoły w szkole niesamorządowej

Pytanie: Rada rodziców publicznej szkoły niesamorządowej (prowadzonej przez stowarzyszenie) zwróciła się z wnioskiem do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły. Rada pedagogiczna wydała negatywną opinię w tej sprawie. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek powołania rady szkoły mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej?

Rzecznik Praw Ucznia – czy obowiązkowo w każdej szkole

Pytanie: Czy w szkole podstawowej musi być powołany Rzecznik Praw Ucznia? Czy jest to zasada dobrowolności czy funkcja taka musi być wyodrębniona obligatoryjnie? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Jaka jest podstawa prawna utworzenia rady szkoły na wniosek rady rodziców

Pytanie: Proszę o wskazanie aktualnej podstawy prawnej utworzenia rady szkoły na wniosek rady rodziców.

Regulamin rady pedagogicznej – czy należy przyjąć w drodze uchwały

Pytanie: Czy regulamin rady pedagogicznej powinien być przyjęty uchwałą rady pedagogicznej, czy wystarczy zapis w księdze protokołów że rada pedagogiczna ustaliła regulamin rady pedagogicznej?

Wniosek o odwołanie dyrektora – czy może być złożony przez radę pedagogiczną

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły lub jego zastępcę?

Zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego – czy jest na to termin

Pytanie: Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?

Czy radę rodziców trzeba powoływać w każdym roku szkolnym

Pytanie: Do kiedy, wybrana w poprzednim roku szkolnym przewodnicząca rady rodziców pełni swoją funkcję i kto zwołuje pierwsze spotkanie rady rodziców?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel