Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy wewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje, jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim, jak zorganizować rade pedagogiczna w zespole szkół. Poznaj najważniejsze elementy współpracy szkoły z organami wewnętrznymi!

Sfałszowany głos na zdalnej radzie pedagogicznej

Pytanie: Nauczyciel nie zgłosił się a posiedzenie rady pedagogicznej. Mimo tego jego nazwisko pojawiło się w ankiecie podczas głosowania. Jest uzasadnione podejrzenie, że trzecia osoba dokonywała za niego powyższą czynność. Jakie konsekwencje poniesie nauczyciel nieobecny na radzie.?

Zajęcia stacjonarne a zdalne posiedzenie rady pedagogicznej

Pytanie: Szkoła ma rozpocząć pracę stacjonarną. Czy mimo tego możliwe jest prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej w sposób zdalny np. za pomocą aplikacji Teams lub podobnej?

Wybór przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Pytanie: Jak w obecnej sytuacji wyłonić przedstawicieli rady rodziców do konkursu na stanowisko dyrektora?

Rada pedagogiczna a zatwierdzenie wykazu podręczników

Pytanie: Czy do zatwierdzenia wykazu podręczników na dany rok szkolny jest wymagana uchwała rady pedagogicznej

Niezatwierdzony protokół rady pedagogicznej – jak rozwiązać ten problem

Pytanie: Rada Pedagogiczna głosowała nad zatwierdzeniem protokołu. Za- nie było nikogo, przeciw- większość, wstrzymano - pozostali. Większość uwag zgłoszonych była przez jedną osobę. Co zrobić w przypadku, kiedy protokół nie został zatwierdzony?

Zdanie odrębne do protokołu rady pedagogicznej

Pytanie: Czy do treści protokołu rady pedagogicznej można wnosić zdanie odrębne?

Jak zweryfikować obecność nauczycieli na zdalnym posiedzeniu rady pedagogicznej

Pytanie: Czy w trakcie zebrania rady pedagogicznej w formie wideokonferencji przewodniczący może żądać od nauczycieli uczestniczących włączenia kamer w swoich komputerach, tak aby byli widoczni dla pozostałych osób, a przewodniczący widział kto rzeczywiście uczestniczy w zebraniu?

Rada pedagogiczna – czy może odbyć się w szkole z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty może zwołać stacjonarną radę pedagogiczną. Szkoła ma możliwość zapewnienia wymogów bezpieczeństwa w tym z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy nauczycielami w trakcie zabrania.

Lista obecności na posiedzeniu rady pedagogicznej

Pytanie: Czy na liście obecności rady pedagogicznej znaleźć się imiona i nazwiska wszystkich jej członków?

Czy można anulować uchwałę w sprawie skreślenia ucznia

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może uchylić swoją wcześniejszą uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów w sytuacji, gdy dyrektor jeszcze nie wydał decyzji administracyjnej, a zachowanie ucznia uległo znacznej poprawie od chwili popełnienia czynu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel