Co stanie się z dyrektorem – menedżerem w razie włączenia gimnazjum do innej szkoły

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: W związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018, aktualny dyrektor gimnazjum stanie się wicedyrektorem w szkole podstawowej (Dyrektor w gimnazjum jest zatrudniony jako menedżer. Jaki zatem powinien otrzymać zakres czynności na nowym stanowisku i jak powinno być ustalone jego wynagrodzenie?
Odpowiedź: Dyrektor niebędący nauczycielem jest pracownikiem samorządowym. Od 1 września stanie się zastępcą dyrektora. Zakres czynności powinien być określony zgodnie ze znowelizowanym statutem i w zakresie nadzoru nad oddziałami gimnazjalnymi w szkole.

Dyrektor niebędący nauczycielem także podlega nowym przepisom

Stanowisko dyrektora może zostać powierzone osobie niebędącej nauczycielem. Pracownicy jednostek budżetowych, z wyjątkiem zatrudnionych w nich nauczycieli, podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych. Oznacza to, iż wobec dyrektora niebędącego nauczycielem stosuje się przepisy tej ustawy, gdyż będzie on pracownikiem samorządowym.

Dyrektor gimnazjum przy włączeniu do szkoły podstawowej staje się wicedyrektorem te szkoły. Następuje to z mocy prawa. Dotyczy to również dyrektora gimnazjum niebędącego nauczycielem (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Dyrektor – menedżer stanie się zastępcą dyrektora

Dotychczasowy dyrektor – menedżer zgodnie z wykazem stanowisk w tabeli H załącznika nr 3 do rozporządzenia RM z 18 marca 2009 r. powinien zostać przeszeregowany na stanowisko zastępcy dyrektora. Powinien być on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zaś jego wynagrodzenie powinno być ustalone zgodnie z przepisami art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisami rozporządzenia RM z 18 marca 2009 r.

Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel