Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej należy utrzymać stanowisko wicedyrektora

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 7 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Kadencja dyrektora szkoły podstawowej kończy się 31 sierpnia. W szkole jest ponadto dwóch wicedyrektorów, którzy powołani są na czas nieokreślony. Dyrektor stwierdził, że wicedyrektorzy odchodzą razem z nim i ujął ich w arkuszu organizacyjnym na rok 2017/2018 bez obniżki pensum. Czy dyrektor ma rację? Należy dodać, że do szkoły podstawowej nie zostanie włączone gimnazjum.
Odpowiedź: Nie. Przekształcenie szkoły podstawowej nie skutkuje automatycznym skróceniem kadencji wicedyrektora. Jeżeli wicedyrektorzy szkoły podstawowej nie byli powołani na czas określony, to będą nadal zajmować swoje stanowiska po przekształceniu szkoły i będą mieli prawo do obniżki pensum.

Transformacja szkoły podstawowej nie powoduje skrócenia kadencji

Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej (art. 235 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Oznacza to, że przekształcenie szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową nie będzie skutkowało koniecznością odwołania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych.

Możliwość powierzenia stanowiska wicedyrektora na czas nieokreślony

W opisanej sytuacji wicedyrektorzy szkoły podstawowej mają powierzone stanowiska na czas nieokreślony. Oznacza to, że mimo iż dyrektorowi tej szkoły kończy się kadencja, to nauczyciele zajmujący stanowiska wicedyrektorów pozostaną na tych stanowiskach w ośmioletniej szkole podstawowej. Należy zaznaczyć, że odwołanie ze stanowiska kierowniczego będzie mogło nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach, do których należą:

  • rezygnacja ze stanowiska,
  • negatywna ocena pracy,
  • przypadki szczególnie uzasadnione (art. 66 ust. 1 Prawa oświatowego).
W szkole podstawowej przekształcanej w ośmioletnią szkołę podstawową, wicedyrektorzy zachowują swoje stanowiska kierownicze do końca okresu, na jaki je powierzono. Jeżeli zostali powołani na czas nieokreślony, to pozbawienie ich stanowisk kierowniczych wymaga zastosowania procedury odwołania.

W związku z powyższym, jeżeli dyrektor nie odwołał wicedyrektorów ze stanowisk, to od 1 września będą oni nadal zajmowali stanowiska kierownicze, a godziny zajęć przewidziane powyżej wymiaru obniżonego z uwagi na zajmowanie tych stanowisk, będą dodatkowo płatnymi godzinami ponadwymiarowymi (art. 35 ust. 1, art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). Godziny przypadające powyżej obniżonego obowiązkowego wymiaru zajęć będą mogły być też przeznaczone na rzecz innych nauczycieli, co jednak będzie wymagało zmian w arkuszu organizacyjnym.

Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel