Pensum nauczyciela niepełnosprawnego od 1 września 2018 r. – jak obliczyć

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 20 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym będzie miał obniżone pensum od 1 września 2018 r. Proszę podać wzór na obliczenie obniżonego pensum.  
Odpowiedź: Obniżone pensum liczy się mnożąc pełny obowiązkowy wymiar zajęć przez 87,5%. Przykładowo nauczyciel zatrudniony w wymiarze 18/18 będzie miał do zrealizowania 16 godzin zajęć.

Obniżenie pensum nauczycieli niepełnosprawnych od 1 września 2018 r.  

Od 1 września 2018 r. nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę (art. 76 pkt 23a ustawy z   27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Pełne pensum mnożymy przez przelicznik 87,5%

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Oznacza to, że aby ustalić tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym, należy ustalić proporcję między obniżonym czasem pracy pracowników niepełnosprawnych (35 godzin) i obowiązkową tygodniową normą czasu pracy (40 godzin). Proporcja ta wynosi 87,5%. Przez ten przelicznik należy następnie przeliczyć obowiązujący nauczyciela tygodniowy wymiar zajęć.

Aby obliczyć wymiar pensum w przypadku tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 18 godzin, należy pomnożyć 18 godzin przez 87,5%. Wynik to 15,75 godziny, lecz czas zajęć powyżej pół godziny należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny.  W konsekwencji nauczyciel  od 1 września 2018 r. będzie realizował 16-godzinny tygodniowy wymiar zajęć.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel