Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Zniżka pensum dyrektora – kto i na jakiej podstawie o tym decyduje

Pytanie: Kto i na jakiej podstawie prawnej decyduje o obniżeniu obowiązkowych godzin (pensum) dla dyrektora? W związku z tym, że szkoła jest 4 oddziałowa od wielu lat mam 12 godzin obowiązkowych (2/3 etatu nauczyciela) i 6 h obniżki. Czy faktycznie tylko ilość oddziałów ma wpływ na ilość obowiązkowych godzin dyrektora? Chciałbym wystąpić do organu prowadzącego o zmianę ilości godzin, czy mam szansę na zmianę czy przepisy są bezwzględnie jednoznaczne w tej kwestii?

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w przedszkolu – czy w ramach pensum

Pytanie: Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone w przedszkolu powinny być realizowane przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy czy jako nadgodziny? A może w ramach 40 godzinnego pensum poza godzinami dydaktycznymi?

Zniżka pensum dla p.o. dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły będzie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. W tym czasie mam pełnić jego obowiązki. Czy będę mieć prawo do zniżki pensum?

Godziny pracy dla nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy do 3/4 wymiaru tygodniowo, w okresie w którym jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego? Czy dyrektor ma obowiązek zaakceptować zgłoszony przez nauczyciela 4-dniowy tydzień pracy (jeden dzień wolny od pracy) i godziny pracy w poszczególnych dniach wskazane przez nauczyciela?

Nieuwzględnienie godzin dla dyrektora szkoły w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy osoba p.o. dyrektora szkoły wykazała w arkuszu organizacyjnym, że w szkole nie ma godzin dla osoby, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły?

Pensum byłego wicedyrektora

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pełnił funkcję wicedyrektora, a który nie będzie powołany na kolejną kadencję, dyrektor szkoły musi zapewnić pełny wymiar pensum godzin dydaktycznych?

Po zakończeniu sprawowania funkcji wicedyrektora nauczyciel „powraca” do pełnego wymiaru zajęć

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której w związku z likwidacją stanowiska wicedyrektora należy mu zapewnić pełen wymiar etatu? Przed powołaniem na to stanowisko nauczyciel pracował w pełnym wymiarze godzin, natomiast w czasie, gdy pełnił funkcję wicedyrektora miał zniżkę godzin.

Zmiana pensum dyrektora z 18 na 26 - jak przeliczyć ustaloną zniżkę pensum?

Pytanie: Dotychczas miałam zniżkę do 3 godzin pensum w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły. W tym roku nie są to godziny przedmiotu (18-godzinne pensum) a świetlicy (26-godzinne pensum). W arkuszu wpisałam sobie etat przedmiotowca. W konsekwencji, po przeliczeniu zniżki muszę realizować nie 3 godziny przedmiotu, a 4,5 godzin świetlicy. Co zrobić w tej sytuacji?

Obligatoryjna zniżka pensum dla wicedyrektora

Pytanie: Organ prowadzący planuje powierzyć stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej jednemu z pracowników pedagogicznych, przy czym nie zamierza przyznać na to żadnych godzin ani nie proponuje zniżki godzin z pensum pracownika. Proponuje jedynie dodatek funkcyjny. Prace które będzie pełnił w ramach funkcji wicedyrektora, czyli nadzór pedagogiczny ma wykonywać. poza pensum godzin. Czy jest to zgodne z prawem oświatowym?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pensum

Pytanie: Dyrektor szkoły, niektórym nauczycielom realizującym 18-godzinne pensum, przydzielił po 2 godz. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela, powołując się na art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wskazania ustawodawcy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalonej 18 marca 2016 r. Czy stanowisko dyrektora jest prawidłowe?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel