Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Obligatoryjna zniżka pensum dla wicedyrektora

Pytanie: Organ prowadzący planuje powierzyć stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej jednemu z pracowników pedagogicznych, przy czym nie zamierza przyznać na to żadnych godzin ani nie proponuje zniżki godzin z pensum pracownika. Proponuje jedynie dodatek funkcyjny. Prace które będzie pełnił w ramach funkcji wicedyrektora, czyli nadzór pedagogiczny ma wykonywać. poza pensum godzin. Czy jest to zgodne z prawem oświatowym?

Godziny pracy dla nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy do 3/4 wymiaru tygodniowo, w okresie w którym jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego? Czy dyrektor ma obowiązek zaakceptować zgłoszony przez nauczyciela 4-dniowy tydzień pracy (jeden dzień wolny od pracy) i godziny pracy w poszczególnych dniach wskazane przez nauczyciela?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pensum

Pytanie: Dyrektor szkoły, niektórym nauczycielom realizującym 18-godzinne pensum, przydzielił po 2 godz. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela, powołując się na art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wskazania ustawodawcy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalonej 18 marca 2016 r. Czy stanowisko dyrektora jest prawidłowe?

Pensum łączone dla każdego nauczyciela, który zajmuje dwa stanowiska pedagogiczne w ramach jednego zatrudnienia

Pytanie: Czy może prowadzić zajęcia świetlicowe w ramach godzin ponadwymiarowych? Proszę odnieść się do dwóch różnych przypadków: nauczyciel realizuje 18 godzin języka polskiego i 3 godziny świetlicowe, nauczyciel realizuje 16 godzin języka polskiego i 10 godz. świetlicy. Czy w obydwu przypadkach należy uśrednić etat?

Pensum niepełnosprawnego nauczyciela nie podlega obniżeniu

Pytanie: Czy nauczycielowi posiadającemu znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje obniżone pensum dydaktyczne. Jeśli tak, to ile wynosi pensum takiego nauczyciela, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze?

Problemy z ustaleniem pensum w przedszkolu

Pytanie: Z jakiego pensum powinien być zatrudniony nauczyciel przedszkola w oddziale łączonym z 10 pięciolatków i 11 sześciolatków przeniesiony ze stanowiska nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, a z jakiego nauczyciel obecnie zatrudniony w przedszkolu?

Arkusz organizacyjny należy planować z uwzględnieniem przepisów, które wejdą w życie w kolejnym roku szkolnym

Pytanie: Rada powiatu podjęła 20 kwietnia 2016 r.. uchwałę, na mocy której ustalono nowy sposób ustalania pensum łączonego. Uchwała miała wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. Czy arkusze organizacyjne na rok szkolny 2016/2017 należy przygotować już z uwzględnieniem przepisów nowej uchwały?

Po zakończeniu sprawowania funkcji wicedyrektora nauczyciel „powraca” do pełnego wymiaru zajęć

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której w związku z likwidacją stanowiska wicedyrektora należy mu zapewnić pełen wymiar etatu? Przed powołaniem na to stanowisko nauczyciel pracował w pełnym wymiarze godzin, natomiast w czasie, gdy pełnił funkcję wicedyrektora miał zniżkę godzin.

Czy można uśrednić pensum w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

Pytanie: Czy wobec wychowawcy w internacie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym można zastosować tzw. uśrednienie pensum?

Pensum nauczyciela w grupie mieszanej wiekowo 5- i 6-latków

Pytanie: W grupie przedszkolnej na 25 dzieci jest ośmioro 6-latków, dlatego dyrektor ustalił, że pensum nauczyciela tej grupy to 25 godzin tygodniowo. Czy słusznie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel