Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

da07f216efabd1347e2c637fbd7919dceb15cb28-xlarge

Pensum nauczycieli od 1 września 2018 r.

Do zmian w zakresie wymiaru zajęć obowiązkowych, które wejdą w życie 1 września 2018 . już dziś trzeba się przygotować. Nowy wymiar zajęć specjalistów, nauczycieli niepełnosprawnych i łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum, a także ograniczenia przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych muszą znaleźć odzwierciedlenie w arkuszu organizacji.

Pensum nauczyciela, który prowadzi wyłącznie rewalidację

Pytanie: Ile powinno wynosić tygodniowe pensum nauczyciela prowadzącego wyłącznie zajęcia rewalidacyjne? 18 godzin, 20 czy 22 godziny?

Pensum nauczyciela niepełnosprawnego od 1 września 2018 r. – jak obliczyć

Pytanie: Nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym będzie miał obniżone pensum od 1 września 2018 r. Proszę podać wzór na obliczenie obniżonego pensum.  

Podwyższone pensum i godziny ponadwymiarowe nauczyciela biblioteki

Pytanie: Czy nauczycielowi biblioteki można przydzielić dodatkowe 15 godzin zajęć w bibliotece w ramach podwyższonego pensum?

Zniżka pensum dyrektora – kto i na jakiej podstawie o tym decyduje

Pytanie: Kto i na jakiej podstawie prawnej decyduje o obniżeniu obowiązkowych godzin (pensum) dla dyrektora? W związku z tym, że szkoła jest 4 oddziałowa od wielu lat mam 12 godzin obowiązkowych (2/3 etatu nauczyciela) i 6 h obniżki. Czy faktycznie tylko ilość oddziałów ma wpływ na ilość obowiązkowych godzin dyrektora? Chciałbym wystąpić do organu prowadzącego o zmianę ilości godzin, czy mam szansę na zmianę czy przepisy są bezwzględnie jednoznaczne w tej kwestii?

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w przedszkolu – czy w ramach pensum

Pytanie: Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone w przedszkolu powinny być realizowane przez nauczycieli w ramach ujętych w arkuszu płatnych godzin pracy czy jako nadgodziny? A może w ramach 40 godzinnego pensum poza godzinami dydaktycznymi?

Zniżka pensum dla p.o. dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły będzie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. W tym czasie mam pełnić jego obowiązki. Czy będę mieć prawo do zniżki pensum?

Godzina pracy w bibliotece przy pensum łączonym

Pytanie: Nauczyciel realizuje pensum łączone (13/18 i 12/30 w bibliotece). Zgodnie z regulaminem jest to pensum 22-godzinne. Czy w tym przypadku godzina pracy w bibliotece to 45 czy 60 minut?

Godziny pracy dla nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy do 3/4 wymiaru tygodniowo, w okresie w którym jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego? Czy dyrektor ma obowiązek zaakceptować zgłoszony przez nauczyciela 4-dniowy tydzień pracy (jeden dzień wolny od pracy) i godziny pracy w poszczególnych dniach wskazane przez nauczyciela?

Nieuwzględnienie godzin dla dyrektora szkoły w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy osoba p.o. dyrektora szkoły wykazała w arkuszu organizacyjnym, że w szkole nie ma godzin dla osoby, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel