Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Pensum nauczycieli kształcenia zawodowego od 1 września 2019 r.

Pytanie: Jaki będzie wymiar zajęć obowiązkowych (pensum) nauczycieli kształcenia zawodowego (teoria i praktyka) w szkole branżowej I stopnia od 1 września 2019 r.?

Zniżka pensum nauczyciela niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy obniżenie pensum nauczycielowi niepełnosprawnemu dotyczy tylko osób zatrudnionych na pełny etat?

b5a616201fd0a4abbe118d2d077b1ddc8750abd0-xlarge

Zniżka godzin dla niepełnosprawnego dyrektora i wicedyrektora

Nowe regulacje dotyczące zasad obniżania czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych wzbudzają wiele wątpliwości, szczególnie gdy zniżka ta ma mieć zastosowanie do nauczycieli, którzy mają prawo do obniżonego pensum w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej. Przekonajmy się, która zniżka ma pierwszeństwo i jak ustalić wymiar pensum niepełnosprawnego dyrektora.

Pensum tyflopedagoga od 1 września 2018 r.

Pytanie: Jaki wymiar pensum obowiązuje tyflopedagoga zatrudnionego w celu prowadzenia zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Pensum nauczyciela niepełnosprawnego, który nie przedłożył orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie: Nauczyciel ma przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności, jednak nie przedstawił nam żadnych dokumentów z tym związanych.. Czy powinien mieć obniżone pensum od września 2018 r. ze względu na niepełnosprawność?

da07f216efabd1347e2c637fbd7919dceb15cb28-xlarge

Pensum nauczycieli od 1 września 2018 r.

Do zmian w zakresie wymiaru zajęć obowiązkowych, które wejdą w życie 1 września 2018 . już dziś trzeba się przygotować. Nowy wymiar zajęć specjalistów, nauczycieli niepełnosprawnych i łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum, a także ograniczenia przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych muszą znaleźć odzwierciedlenie w arkuszu organizacji.

Pensum nauczyciela, który prowadzi wyłącznie rewalidację

Pytanie: Ile powinno wynosić tygodniowe pensum nauczyciela prowadzącego wyłącznie zajęcia rewalidacyjne? 18 godzin, 20 czy 22 godziny?

Pensum nauczyciela niepełnosprawnego od 1 września 2018 r. – jak obliczyć

Pytanie: Nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym będzie miał obniżone pensum od 1 września 2018 r. Proszę podać wzór na obliczenie obniżonego pensum.  

Podwyższone pensum i godziny ponadwymiarowe nauczyciela biblioteki

Pytanie: Czy nauczycielowi biblioteki można przydzielić dodatkowe 15 godzin zajęć w bibliotece w ramach podwyższonego pensum?

Zniżka pensum dyrektora – kto i na jakiej podstawie o tym decyduje

Pytanie: Kto i na jakiej podstawie prawnej decyduje o obniżeniu obowiązkowych godzin (pensum) dla dyrektora? W związku z tym, że szkoła jest 4 oddziałowa od wielu lat mam 12 godzin obowiązkowych (2/3 etatu nauczyciela) i 6 h obniżki. Czy faktycznie tylko ilość oddziałów ma wpływ na ilość obowiązkowych godzin dyrektora? Chciałbym wystąpić do organu prowadzącego o zmianę ilości godzin, czy mam szansę na zmianę czy przepisy są bezwzględnie jednoznaczne w tej kwestii?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel