Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Pensum wychowawcy świetlicy w oddziale specjalnym

Pytanie: Ile wynosi pensum wychowawcy świetlicy funkcjonującej odrębnie w oddziale specjalnym?

Przydział zajęć doradztwa zawodowego w 4 krokach

Przydział zajęć doradztwa zawodowego w 4 krokach

Często zdarza się, że nauczyciele zatrudnieni np. w ramach 18-godzinnego pensum mają przydzielane na drugie półrocze zajęcia doradztwa zawodowego. Najczęściej zajęcia te przydzielane są np. w wymiarze 10 godzin na całe półrocze. Sprawdź, jak wówczas obliczyć wymiar pensum nauczyciela.

Kółka zainteresowań w przedszkolu – w pensum czy w ramach zadań statutowych

Kółka zainteresowań w przedszkolu – w pensum czy w ramach zadań statutowych

Kółka zainteresowań czyli inaczej zajęcia rozwijające uzdolnienia to jedne z zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Takie zajęcia mogą być realizowane także w przedszkolach. Rodzi się pytanie – w jaki sposób rozliczać czas pracy nauczyciela w trakcie tych zajęć.

Konsekwencje podwyższenia pensum pedagoga

Pytanie: Dotychczas w szkole podstawowej pensum pedagoga ustalono w wymiarze 20 godzin. Organ prowadzący wydał jednak nową uchwałę podwyższającą to pensum do 22 godzin. Jakie pisma należy w związku z tym przedstawić nauczycielom zajmującym te stanowiska?

Zadania pedagoga i psychologa – które w ramach pensum, a które poza nim

Zadania pedagoga i psychologa – które w ramach pensum, a które poza nim

Jakie czynności powinien wykonywać pedagog i psycholog szkolny w ramach swojego 22 godzinnego pensum, a jakie czynności powinien wykonywać poza pensum, ale w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy? Czy rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 1601 (par 3) wskazuje obowiązki w pensum, a rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz 1591 (par 24) wskazuje zadania pedagoga realizowane poza tygodniowym pensum?

Zniżka godzin niepełnosprawnego nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Nauczyciel posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma być zatrudniony w wymiarze 5/30 etatu. Jak obliczyć zniżkę godzin z tytułu niepełnosprawności? 

Praca zdalna nauczycieli po otwarciu przedszkoli

Pytanie: Czy nauczycielowi przedszkola prowadzącemu zajęcia opiekuńcze stacjonarne można zlecić jeszcze pracę zdalną?

Godziny do dyspozycji dyrektora w ramach pensum

Pytanie: Czy nauczycielowi można uzupełnić etat godzinami do dyspozycji dyrektora?

Pensum nauczyciela świetlicy w szkole specjalnej

Pytanie: Ile obecnie wynosi pensum wychowawcy świetlicy w szkole specjalnej?

Pensum nauczycieli przedszkola publicznego od 1 września 2019 r.

Pytanie: Czy nauczyciel w przedszkolu publicznym zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela realizuje pensum 22-godzinne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel