Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Czy można uśrednić pensum w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

Pytanie: Czy wobec wychowawcy w internacie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym można zastosować tzw. uśrednienie pensum?

Pensum nauczyciela w grupie mieszanej wiekowo 5- i 6-latków

Pytanie: W grupie przedszkolnej na 25 dzieci jest ośmioro 6-latków, dlatego dyrektor ustalił, że pensum nauczyciela tej grupy to 25 godzin tygodniowo. Czy słusznie?

Przyznanie godzin nauczania indywidualnego nauczycielowi, który ma ograniczony etat

Pytanie: Nauczyciel zgodził się na ograniczenie etatu do 11/18. Od września nauczyciel będzie prowadził dodatkowo 0,5 godziny tygodniowo nauczania indywidualnego. Jak powierzyć te godziny i jak za nie płacić?

Dyrektor ma prawa nauczycielskie mimo całkowitego zwolnienia z realizacji pensum

Organ prowadzący może obniżyć dyrektorowi pensum lub całkowicie go zwolnić z realizacji zajęć dydaktycznych. Zwolnienie dyrektora z pensum nie powoduje jednak utraty przez niego praw nauczycielskich.

Części ułamkowe pensum łączonego - czy zaokrąglać

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na dwóch stanowiskach o różnym wymiarze pensum, co daje łącznie 20,2/20. Czy wynika należy zaokrąglić w dół do 20 godzin, czy w górę do 21 godzin tygodniowo?

Pensum nauczycieli zajęć rewalidacyjnych oraz socjoterapii

Pytanie: Czy rada gminy w uchwale wydawanej na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela, może ustalić pensum dla nauczycieli: zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz socjoterapii, które wskazane są w orzeczeniach lub opiniach wydawanych przez poradnie?

Pensum nauczyciela w oddziale przedszkolnym, gdy inny nauczyciel będzie nauczał języka obcego

Pytanie: Nauczyciel w zerówce ma ustalone 22-godzinne pensum. Nie posiada jednak kwalifikacji do nauczania języka obcego. Czy w tej sytuacji należy ograniczyć mu wymiar etatu i zatrudnić dodatkowego nauczyciela na tę jedną godzinę w tygodniu?

Dodatkowa obniżka pensum wicedyrektora, gdy dyrektor jest długotrwale nieobecny w pracy

Pytanie: Czy organ prowadzący może dodatkowo obniżyć pensum wicedyrektorowi ze względu na długotrwałą nieobecność dyrektora?

Podzielenie etatu w świetlicy na kilku nauczycieli 

Pytanie: Czy godziny przeznaczone na zajęcia świetlicowe (pełen etat) można przydzielić dowolnej liczbie nauczycieli?

Wliczanie godzin WDŻ do pensum nauczyciela

Pytanie: Czy godziny wychowania do życia w rodzinie wliczamy do pensum nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel