Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Absolwent gimnazjum z niepełnosprawnościami – czy może uczyć się w szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy absolwent gimnazjum z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i ruchowa) w roku szkolnym 2018/2019 może rozpocząć naukę w szkole przysposabiającej do pracy?

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi – czy można mu wydłużyć etap nauki

Pytanie: Czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi?

Czy pełnoletnia uczennica w ciąży może być skreślona z listy uczniów

Pytanie: Czy istnieją szczególne przepisy dotyczące traktowania w szkole uczennic w ciąży? Czy w przypadku gdy pełnoletnia uczennica będąca w ciąży, nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, może zostać skreślona z listy uczniów w typowym trybie, decyzją dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego?

Uczeń nie chodzi do szkoły – jakie kroki podjąć

Pytanie: Co powinna zrobić szkoła w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza do szkoły, np. w marcu na 20 dni nauki miał 14 dni nieobecnych i nieusprawiedliwionych? Rodzic-matka nie zgłosiła się do tej pory do szkoły. Wykorzystano komunikację ustną, telefoniczną i pisemną (dwa listy polecone za potwierdzeniem odbioru).

5-latek realizujący wychowanie przedszkolne – jakie dokumenty przygotować

Pytanie: Dziecko 5-letnie ma iść do przedszkola jako 6-latek, decyzja rodzica. Jakie dokumenty przedszkole musi przygotować? Bo opinia z poradni PP jest mile widziana, ale niekonieczna. Koniecznością też jest roczne przygotowanie przedszkolne na pewno i wydanie takiego zaświadczenia, odnośnie jego odbywania. Czy jeszcze do tego jest konieczna opinia od wychowawcy?

Egzamin klasyfikacyjny ucznia nauczania domowego klasy I

Pytanie: Czy dziecko realizujące w klasie I szkoły podstawowej nauczanie domowe zdaje egzamin klasyfikacyjny? Jeżeli zdaje, to w jakiej formie? Z jakich przedmiotów? Czy na prośbę rodziców, egzamin ten może odbyć się już w maju?

Kto dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego

Pytanie: Dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego (nie zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której realizuje ww. obowiązek). Rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i wolę kontynuowania przygotowania przedszkolnego w dotychczasowej szkole. Kto wydaje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: dyrektor tej szkoły, do której uczęszcza dziecko, czy dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje?

Rezygnacja z realizacji obowiązku szkolnego w domu w II semestrze – co z egzaminami

Pytanie: Pytanie dotyczy ucznia klasy trzeciej gimnazjum, który w ubiegłym roku szkolnym i tym roku szkolnym realizował obowiązek szkolny w domu (edukacja domowa). Rodzice ucznia zdecydowali, że chcą, aby uczeń realizował obowiązek szkolny w szkole. Zgodnie z przepisami uczeń powinien na koniec zdać egzaminy klasyfikacyjne. Jak w takiej sytuacji rozwiązać problem klasyfikacji tego ucznia, który od II semestru realizuje obowiązek szkolny w szkole? Czy teraz powinien zdawać egzaminy, czy zaliczyć pierwszy semestr u nauczycieli poszczególnych przedmiotów?

Czy konieczne jest zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Pytanie: Uczennica z obwodu szkoły realizuje obowiązek szkolny (gimnazjum klasa II) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone - upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawność ruchowa oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ośrodkiem podpisane zostało porozumienie. Czy powinnam wydać decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą?

Powtarzanie klasy przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą

Pytanie: Czy uczeń klasy I-III, spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (w edukacji domowej), może powtarzać klasę? Jeśli tak, to jakie kroki powinni podjąć rodzice i dyrekcja szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel