Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Czy można skreślić ucznia z listy uczniów w szkole podstawowej

Pytanie: Czy w szkole podstawowej istnieje możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów bądź przeniesienie go do innej szkoły?

Czy można zawiesić ucznia w jego prawach

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można ucznia zawiesić w jego prawach? Proszę o odpowiedź w stosunku do ucznia niepełnoletniego i pełnoletniego.

Odroczenie obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Pytanie: Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego”?

Informacja o miejscu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego - kto udziela

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na terenie gminny czasowo, a stały meldunek ma w innym województwie. Nie uczęszcza do naszej szkoły podstawowej. W jaki sposób można uzyskać informację o miejscu pobierania nauki przez tą uczennicę?

Obowiązki szkoły i rodziców w sytuacji uczęszczania dziecka do szkoły zagranicą

Pytanie: Jakich formalności w szkole powinien dokonać rodzic, który w ciągu roku szkolnego wyjeżdża z dzieckiem zagranicę – dziecko będzie tam uczęszczało do szkoły? Czy potwierdzenie dostarczone ze szkoły zagranicą powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą

Pytanie: Czy w edukacji domowej nadal obowiązuje egzaminy na koniec roku i zwolnienie z oceny zachowania? Czy procedura egzaminu dla tych uczniów jest taka sama jak w przypadku innych egzaminów klasyfikacyjnych?

Przesłanie e-mailem informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego

Pytanie: Czy informacja o  realizacji obowiązku szkolnego wysłana e-mailem bez podpisów i pieczątek jest wystarczającym potwierdzeniem przez szkołę, w której dziecko się uczy?

Przyjęcie ucznia, który uzyskał zgodę na nauczanie poza szkołą

Pytanie: Dziecko przebywa za granicą. Zgodnie z przepisami, na wniosek rodziców dyrektor szkoły w Polsce, do której uczeń został przyjęty może zezwolić, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Co decyduje o przyjęciu ucznia do danej klasy szkolnej?

Jaką szkołę powiadomić o spełnianiu obowiązku szkolnego – według adresu zamieszkania czy zameldowania

Pytanie: Jeśli od 1 września 2017 r. do szkoły będzie przyjęte dziecko spoza rejonu (ma różne adresy zamieszkania i zameldowania), który adres obowiązuje, aby poinformować szkołę rejonową o spełnianiu obowiązku nauki? Jak powinnam prawidłowo poinformować szkołę i którą?

Nauczanie domowe ucznia liceum – czy jest możliwe

Pytanie: Czy pełnoletni uczeń liceum może ubiegać się o nauczanie w trybie edukacji domowej? Czy należy wymagać od niego oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej? Czy to uczeń (zamiast rodziców) ma złożyć pisemne zobowiązanie do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel