Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie.

Cofnięcie ucznia klasy I do oddziału przedszkolnego

Pytanie: Czy dziecko 6-letnie, które uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do I klasy, można cofnąć do oddziału przedszkolnego?

Czy można cofnąć dziecko z klasy II do I szkoły podstawowej

Pytanie: Rodzice ucznia I klasy nie skorzystali z możliwości odroczenia dziecka 6-letniego i uczeń został klasyfikowany do II klasy. Dziecko jednak nie radzi sobie z nauką i rodzice wystąpili z pismem do dyrektora o cofnięcie dziecka do I klasy. Czy można tak postąpić?

Nauczanie w systemie domowym tylko z jednego przedmiotu – czy możliwe

Pytanie: Czy istnieją rozwiązania, które umożliwiają – na poziomie gimnazjum – realizować obowiązek szkolny w domu w zakresie tylko jednego przedmiotu (rodzic chciałby, aby dziecko uczyło się języka angielskiego w domu, a pozostałych przedmiotów w szkole)?

Obowiązki szkoły i rodziców w sytuacji uczęszczania dziecka do szkoły zagranicą

Pytanie: Jakich formalności w szkole powinien dokonać rodzic, który w ciągu roku szkolnego wyjeżdża z dzieckiem zagranicę – dziecko będzie tam uczęszczało do szkoły? Czy potwierdzenie dostarczone ze szkoły zagranicą powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Skreślenie uczniów z listy i przeniesienie do innej szkoły - kto informuje o miejscu spełniania obowiązku szkolnego

Pytanie: Uczniowie od początku roku szkolnego spełniali obowiązek szkolny, będąc w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - Gimnazjum dla Dorosłych. Ponieważ nie chodzili do szkoły z końcem półrocza, zostali skreśleni z listy uczniów i przekazani do szkoły obwodowej. Czy w tej sytuacji szkoła obwodowa powinna wysłać do rodziców pismo z informacją, że po feriach zimowych powinni podjąć naukę w tej szkole, czy od razu należy wysłać wezwanie?

Nierealizowanie indywidualnego nauczania - konsekwencje dla ucznia i rodziców

Pytanie: Uczeń posiada orzeczenie kierujące go na nauczanie indywidualne. Plan nauczania został uzgodniony: z uczniem, rodzicami i nauczycielami. Odpowiednia dokumentacja została przekazana organowi prowadzącemu szkołę, który wyraził zgodę na ten rodzaj nauczania. Uczeń jednak nie pojawia się w szkole na wyznaczonych zajęciach z klasą, ani nie przyjmuje nauczycieli w domu. Jakie są dalsze procedury postępowania w takiej sytuacji?

Przesłanie e-mailem informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego

Pytanie: Czy informacja o  realizacji obowiązku szkolnego wysłana e-mailem bez podpisów i pieczątek jest wystarczającym potwierdzeniem przez szkołę, w której dziecko się uczy?

Skreślenie ucznia szkoły zawodowej z listy uczniów - 4 kroki postępowania

Pytanie: Czy i na podstawie jakich przepisów można skreślić z listy uczniów 16-letniego ucznia szkoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej?

Nieprawidłowe zakwalifikowanie do klasy niżej ucznia z zagranicy

Pytanie: Uczeń powracający z zagranicy (ukończył tam kl. IV szkoły podstawowej) został przyjęty do klasy III. Po krótkim czasie okazało się, że bardzo szybko nadrabia zaległości gramatyczne i ortograficzne. Czy jest możliwe promowanie ucznia w trakcie roku szkolnego z klasy III do IV? Jeśli tak, to jakich procedur należy dochować?

Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą - gdzie powinna się znaleźć?

Pytanie: W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole dwóch uczniów realizowało obowiązek szkolny poza szkołą - nauczanie domowe. Materiał poszczególnych przedmiotów zaliczali egzaminami klasyfikacyjnymi. Czy na świadectwie i arkuszu ocen należy umieścić jakąś adnotację o nauczaniu domowym? Czy w arkuszu, oceny ustalone w wyniku egzaminu, wpisujemy w rubryki ocen z przedmiotów, czy w miejscu na informację o egzaminach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel