Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Czy w przedszkolu trzeba zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pytanie: Jeden z rodziców przyniósł opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z uwagi na opóźniony rozwój mowy dla swojego dziecka. W naszym przedszkolu nie ma zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ale pracuje surdologopeda. W rozporządzeniu jest napisane, że w skład zespołu wchodzi: pedagog, psycholog i logopeda. Czy organizując zajęcia wczesnego wspomagania, jeżeli dziecko potrzebuje pracy tylko z logopedą, to w skład zespołu musi wchodzić też pedagog i psycholog? Czy też może być tylko logopeda, nauczyciel grupy i dyrektor przedszkola?

Jak powołać zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Pytanie: W jaki sposób formalnie powołuje się zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu?

Wczesne wspomaganie w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczającego do przedszkola niepublicznego trzeba opracowywać indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju? Czy w przedszkolu trzeba powoływać zespół wczesnego wspomagania?

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu specjalnym od 1 września 2017 r.

Pytanie: W jakich godzinach, wg nowego prawa od 1 września, w przedszkolu specjalnym można realizować zajęcia rewalidacyjne?

W jaki sposób ustalić liczbę godzin rewalidacji w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Ile wynosi tygodniowa liczba godzin rewalidacji w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej? Kto ustala te godziny?

Działania przedszkola związane z pomocą uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną

Pytanie: Dziecko 6-letnie posiada orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej – uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego. W orzeczeniu poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje potrzebę nauczyciela wspomagającego. Jakie działania należą do obowiązków przedszkola?

Jak wystąpić o kształcenie specjalne dla dziecka obcokrajowca

Pytanie: Jakie są procedury (i wymagane dokumenty) przyznania kształcenia specjalnego dla obcokrajowca w wieku przedszkolnym z zespołem Downa (matka ma przyznany stały pobyt.)?

Od jakiego wieku dziecka poradnia może wydać orzeczenie do kształcenia specjalnego

Pytanie: Dziecko ma 2 lata i 3 miesiące, ale jeszcze nie uczęszcza do przedszkola. Rodzic dziecka złożył w poradni wniosek o przyznanie kształcenia specjalnego. Czy jest wymagane, aby dziecko osiągnęło wiek 3 lat (lub w wyjątkowych sytuacjach 2,5 roku), czy takie orzeczenie można mu wydać przed osiągnięciem tego wieku?

Częste choroby dziecka z kształceniem specjalnym – czy zajęcia mogą odbywać się w domu

Pytanie: W przedszkolu jest dziecko posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na autyzm. Ponieważ dziecko często choruje, rodzice chcą, aby terapia dodatkowo odbywała się w domu? Czy jest to zgodne z przepisami?

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym musi być bezpłatne? Organizujemy pomoc dla dziecka z orzeczeniem (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia i terapie specjalistyczne wskazane w IPET są bezpłatne), natomiast pozostałe dzieci mogą odpłatnie korzystać m.in. z terapii logopedycznej czy gimnastyki korekcyjnej. Czy bezpłatne zajęcia obejmą też dziecko z opinią o wczesnym wspomaganiu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel