Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydanie opinii o dziecku na prośbę rodzica – czy w każdej sytuacji

Pytanie: Czy nauczyciel przedszkola ma obowiązek wydawania opinii o dziecku na prośbę rodzica? Jeśli tak , to na jakiej podstawie i na czyj wniosek? Wiadomo, że rodzice dziecka są w trakcie sprawy rozwodowej. Jak formalnie taka opinia ma wyglądać - czy powinna zawierać pieczątki dyrektora, przedszkola. Jakie informacje o dziecku powinny być w niej zawarte?

Wczesne wspomaganie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – czy może realizować jeden zespół

Pytanie: Do przedszkola niepublicznego uczęszcza dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zespół Aspergera) i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Powołany przez dyrektora zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje udzielanie pomocy dziecku, opracowuje IPET, itp. Czy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwagi na ten sam skład, może działać w ramach zespołu PPP?

Dziecko autystyczne w przedszkolu – czy trzeba zatrudnić dodatkową pomoc

Pytanie: W trakcie pobytu w przedszkolu u dziecka zdiagnozowano autyzm. Otrzymało orzeczenie o autyzmie, wśród zaleceń znajduje się podpunkt: w przypadku realizacji kształcenia w oddziale ogólnodostępnym koniecznie należy w oddziale zatrudnić nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Czy jest możliwość, aby nauczyciel o wymaganych uprawnieniach, prowadził zajęcia z dzieckiem przez krótszy czas w ciągu dnia? W placówce jest taki nauczyciel, ale zajmuje się również innymi dziećmi.

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w niepublicznym ośrodku

Pytanie: Jestem dyrektorem w placówce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chciałabym w życie naszego ośrodka włączyć wczesne wspomaganie rozwoju. Czy jako placówka niepubliczna (a mająca zapis w statucie, że istnieje możliwość WWR), mogę włączyć WWR w pracę naszego ośrodka? Jeżeli tak, to w jaki sposób od strony czysto prawnej ma to wyglądać?

Zasady potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii orzeczenia wydanego przez poradnię

Pytanie: W jaki sposób należy potwierdzić zgodność z oryginałem kopii dokumentu (np. orzeczenia) wydanego przez poradnię? Gdzie należy umieścić pieczątki?

Czas pobytu dziecka z orzeczeniem w przedszkolu

Pytanie: W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi zatrudniony jest w każdym oddziale nauczyciel wspomagający. Nauczyciel ten pracuje w godzinach realizacji podstawy programowej, tj. od 9.00 do 14.00. Czy jest jakaś podstawa prawna, która określa czas pobytu dziecka z orzeczeniem w przedszkolu i czy dyrektor może odmówić rodzicom pobytu dziecka poza godzinami, w których pracuje nauczyciel wspomagający?

Ile zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci powołać w przypadku kilkorga dzieci

Pytanie: W przedszkolu jest kilkoro dzieci, które powinny zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (mają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Czy dyrektor powinien powołać kilka zespołów wczesnego wspomagania rozwoju (osobne Zarządzenie dla każdego zespołu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka), czy też wydaje jedno zarządzenie powołujące jeden zespół?  

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka 6-letniego

Pytanie: Czy dziecko 6 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Dziecko z orzeczeniem w przedszkolu – jak zorganizować zajęcia i w jakim czasie

Pytanie: Ile godzin zajęć przedszkolnych z grupą 6-latków powinien mieć uczeń autystyczny z orzeczeniem? Czy zajęcia przedszkolne (oprócz j. angielskiego, religii, rewalidacji, zajęć logopedycznych) dla tego dziecka powinny odbywać się w wymiarze 4 czy 5 godzin dziennie?

Wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jednocześnie

Pytanie: Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wystawione na czas do podjęcia nauki w kl. I szkoły podstawowej (w maju kończy 7 lat). Jednocześnie matka dziecka przedstawiła orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy dziecko może mieć prowadzone w placówce dwa rodzaje zajęć, wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jednocześnie? Czy możliwe jest odroczenie od obowiązku szkolnego i co zmieniłoby takie odroczenie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel