Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dziecka autystycznego

Pytanie: Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm) w przedszkolu?

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Dziecko uczęszcza do integracyjnego oddziału przedszkolnego. Rodzic przedstawił orzeczenie o nauczaniu indywidualnym z poradni psychologiczno-pedagogicznej (ze względu na stan zdrowia nauczanie indywidualne będzie odbywać się w domu). Ile powinno się przeznaczyć godzin dziecku w ramach nauczania indywidualnego?

Logopeda musi przygotować program terapii dla każdego dziecka lub grupy

Prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, w przedszkolu wymaga przygotowania przez specjalistę programu terapii dopasowanego do potrzeb konkretnego dziecka i stwierdzonego zaburzenia.

Zajęcia specjalistyczne w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej

Pytanie: Jak zorganizować prowadzenie zajęć specjalistycznych w przedszkolu, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy zajęcia te mogą odbywać się w czasie 5 bezpłatnych godzin?

Czas trwania zajęć specjalistycznych w przedszkolu

Pytanie: Ile powinny trwać zajęcia specjalistyczne np. logopedyczne czy socjoterapeutyczne w przedszkolu? Spotkałam się z różnymi interpretacjami.

Wniosek o nauczanie indywidualne - przedszkola

Pytanie: Kto powinien skierować do organu prowadzącego wniosek o nauczanie indywidualne dziecka 5-letniego, uczęszczającego do przedszkola, w przypadku nie realizowania obowiązku z przyczyn zdrowotnych? Czy to kompetencje dyrektora przedszkola czy szkoły, w obwodzie której dziecko realizuje obowiązek?

zajęcia specjalistyczne a kwalifikacje nauczyciela

Archiwalny Jakie kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych w przedszkolu

Jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są zajęcia specjalistyczne prowadzone przez specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Podpowiadamy, na jakiej podstawie można dokonać oceny, czy dany specjalista posiada kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć.

Archiwalny Czy możliwe jest uczęszczanie do oddziału dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Pytanie: Czy dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa - może być w jednej grupie przedszkolnej razem z dziećmi z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną? Jest to grupa 3-, 4-latków w niepublicznym przedszkolu specjalnym. Przedszkole działa na zasadach przedszkola publicznego.

Archiwalny Decyzja w sprawie spełniania obowiązku szkolnego i przedszkolnego poza szkołą na podstawie opinii poradni

Pytanie: Czy do podjęcia decyzji o spełnianiu obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza szkołą/przedszkolem konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Archiwalny Nauczyciel wspomagający dla dziecka z zespołem Aspergera

Pytanie: Czy dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu publicznym i niepublicznym musi mieć nauczyciela wspomagającego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel