Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dziecka autystycznego

Pytanie: Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm) w przedszkolu?

Powoływanie zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym jeden z wychowanków otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjęte zostało również dziecko z opinią o wczesnym wspomaganiu. Czy wystarczy w tym przypadku powołanie jednego zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który opracuje IPET i PDW oraz zorganizuje odpowiednie do ich potrzeb wspomaganie i terapie? Jaka dokumentacja obowiązuje przy wczesnym wspomaganiu?

Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Jak należy zorganizować wsparcie dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (dziecko z autyzmem) i dla dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu? Jaką dokumentację dyrektor mam obowiązek przygotować i prowadzić? Jak rozliczać dotację przyznaną na takie dzieci?

Organizacja zajęć indywidualnych zależy od orzeczenia wydanego przez poradnię

Pytanie: Dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Od lutego nie uczęszcza na zajęcia, miało zabieg ortopedyczny - jeszcze co najmniej przez 30 dni nie będzie mogło uczęszczać do placówki. Czy placówka powinna zorganizować mu na czas nieobecności zajęcia indywidualne w domu?

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Dziecko uczęszcza do integracyjnego oddziału przedszkolnego. Rodzic przedstawił orzeczenie o nauczaniu indywidualnym z poradni psychologiczno-pedagogicznej (ze względu na stan zdrowia nauczanie indywidualne będzie odbywać się w domu). Ile powinno się przeznaczyć godzin dziecku w ramach nauczania indywidualnego?

Wczesne wspomaganie i kształcenie specjalne to różne formy wsparcia dziecka niepełnosprawnego

Pytanie: Czy przedszkole musi utworzyć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które to wspomaganie dziecko ma realizować poza placówką?

Przedszkole jest zobowiązane do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Dziecko z oddziału przedszkolnego (odroczony 6-latek) otrzymało z poradni psychologiczno- pedagogicznej orzeczenie o kształceniu specjalnym z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym - mutyzm wybiórczy. W zaleceniach, oprócz dostosowań w trakcie zajęć, jest uczestnictwo w kameralnych zajęciach grupowych i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Czy szkoła ma obowiązek zorganizować takie zajęcia, czy może wskazać poradnię? Czy dziecku w oddziale przedszkolnym z racji tego orzeczenia przysługują 2 godziny rewalidacji?

Logopeda musi przygotować program terapii dla każdego dziecka lub grupy

Prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, w przedszkolu wymaga przygotowania przez specjalistę programu terapii dopasowanego do potrzeb konkretnego dziecka i stwierdzonego zaburzenia.

Zajęcia specjalistyczne w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej

Pytanie: Jak zorganizować prowadzenie zajęć specjalistycznych w przedszkolu, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy zajęcia te mogą odbywać się w czasie 5 bezpłatnych godzin?

Czas trwania zajęć specjalistycznych w przedszkolu

Pytanie: Ile powinny trwać zajęcia specjalistyczne np. logopedyczne czy socjoterapeutyczne w przedszkolu? Spotkałam się z różnymi interpretacjami.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel