Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka 6-letniego

Pytanie: Czy dziecko 6 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Dziecko z orzeczeniem w przedszkolu – jak zorganizować zajęcia i w jakim czasie

Pytanie: Ile godzin zajęć przedszkolnych z grupą 6-latków powinien mieć uczeń autystyczny z orzeczeniem? Czy zajęcia przedszkolne (oprócz j. angielskiego, religii, rewalidacji, zajęć logopedycznych) dla tego dziecka powinny odbywać się w wymiarze 4 czy 5 godzin dziennie?

Wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jednocześnie

Pytanie: Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wystawione na czas do podjęcia nauki w kl. I szkoły podstawowej (w maju kończy 7 lat). Jednocześnie matka dziecka przedstawiła orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy dziecko może mieć prowadzone w placówce dwa rodzaje zajęć, wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jednocześnie? Czy możliwe jest odroczenie od obowiązku szkolnego i co zmieniłoby takie odroczenie?

Organizacja wczesnego wspomagania i kształcenia specjalnego – jak dokumentować

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko posiadające zarówno orzeczenie o kształceniu specjalnym, jak i opinię dotyczącą konieczności wczesnego wspomagania. Nasza placówka ma możliwości do udzielania obu form pomocy. Czy w takim razie piszemy i program wczesnego wspomagania i IPET? Czy w dziennikach należy dokumentować działania dotyczące wczesnego wspomagania?

Zalecane zajęcia terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem – jak zorganizować

Pytanie: Czy jeśli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego (niepełnosprawność sprzężona), jest zalecana hipoterapia oraz zajęcia na basenie, to w jaki sposób dyrektor może zrealizować zalecenia? Czy jeśli na terenie szkoły nie można zrealizować zalecanej terapii, dyrektor szkoły może podpisać jakąś umowę na świadczenia tych zajęć w ośrodkach, które je realizują?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – czy tylko na podstawie orzeczenia lub opinii

Pytanie: Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu udziela się tylko dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni? Jak należy rozumieć § 20 ust.14 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Kto prowadzi bieżącą pomoc?

Zajęcia wczesnego wspomagania – czy mogą się odbywać w czasie realizacji podstawy programowej

Pytanie: W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju. W ramach zajęć dzieci mają różne zajęcia ze specjalistami zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z opinii. Czy te zajęcia mogą być organizowane w ramach pobytu dziecka w przedszkolu, czy raczej powinny być zorganizowane po realizacji podstawy programowej?

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Indywidualne przygotowanie przedszkolne po zmianach od 1 września 2017 r.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane wyłącznie w miejscu pobytu dziecka. Jednak, o ile nie jest to wykluczone z uwagi na stan jego zdrowia, przedszkole jest zobowiązane do zapewnienia mu kontaktu z rówieśnikami i możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym. 

Ile wynosi czas trwania zajęć w ramach wczesnego wspomagania

Pytanie: Przedszkole organizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dla dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola w wieku 5 lat. Jaki jest czas prowadzenia zajęć logopedycznych i tzw. ogólnorozwojowych 45 czy 60 min?

Jak zorganizować wczesne wspomaganie dziecka po zmianie przepisów od 1 września 2017 r.

Pytanie: W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czy jest konieczna realizacja wszystkich zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania? Jeżeli poradnia zaleca objęcie dziecka pomocą psychologiczną i neurologopedyczną, a w OREW nie są zatrudnione takie osoby, czy zalecenia może prowadzić pedagog i logopeda posiadający odpowiednie kwalifikacje? Co w sytuacji, jeżeli w zaleceniach z poradni znajduje się konieczność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod np. SI, a w placówce nie ma osoby przeszkolonej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel