Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Organizacja wczesnego wspomagania i kształcenia specjalnego – jak dokumentować

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko posiadające zarówno orzeczenie o kształceniu specjalnym, jak i opinię dotyczącą konieczności wczesnego wspomagania. Nasza placówka ma możliwości do udzielania obu form pomocy. Czy w takim razie piszemy i program wczesnego wspomagania i IPET? Czy w dziennikach należy dokumentować działania dotyczące wczesnego wspomagania?

Zalecane zajęcia terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem – jak zorganizować

Pytanie: Czy jeśli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego (niepełnosprawność sprzężona), jest zalecana hipoterapia oraz zajęcia na basenie, to w jaki sposób dyrektor może zrealizować zalecenia? Czy jeśli na terenie szkoły nie można zrealizować zalecanej terapii, dyrektor szkoły może podpisać jakąś umowę na świadczenia tych zajęć w ośrodkach, które je realizują?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – czy tylko na podstawie orzeczenia lub opinii

Pytanie: Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu udziela się tylko dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni? Jak należy rozumieć § 20 ust.14 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Kto prowadzi bieżącą pomoc?

Zajęcia wczesnego wspomagania – czy mogą się odbywać w czasie realizacji podstawy programowej

Pytanie: W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju. W ramach zajęć dzieci mają różne zajęcia ze specjalistami zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z opinii. Czy te zajęcia mogą być organizowane w ramach pobytu dziecka w przedszkolu, czy raczej powinny być zorganizowane po realizacji podstawy programowej?

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Indywidualne przygotowanie przedszkolne po zmianach od 1 września 2017 r.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane wyłącznie w miejscu pobytu dziecka. Jednak, o ile nie jest to wykluczone z uwagi na stan jego zdrowia, przedszkole jest zobowiązane do zapewnienia mu kontaktu z rówieśnikami i możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym. 

Ile wynosi czas trwania zajęć w ramach wczesnego wspomagania

Pytanie: Przedszkole organizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dla dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola w wieku 5 lat. Jaki jest czas prowadzenia zajęć logopedycznych i tzw. ogólnorozwojowych 45 czy 60 min?

Jak zorganizować wczesne wspomaganie dziecka po zmianie przepisów od 1 września 2017 r.

Pytanie: W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czy jest konieczna realizacja wszystkich zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania? Jeżeli poradnia zaleca objęcie dziecka pomocą psychologiczną i neurologopedyczną, a w OREW nie są zatrudnione takie osoby, czy zalecenia może prowadzić pedagog i logopeda posiadający odpowiednie kwalifikacje? Co w sytuacji, jeżeli w zaleceniach z poradni znajduje się konieczność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod np. SI, a w placówce nie ma osoby przeszkolonej?

Czy w przedszkolu trzeba zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pytanie: Jeden z rodziców przyniósł opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z uwagi na opóźniony rozwój mowy dla swojego dziecka. W naszym przedszkolu nie ma zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ale pracuje surdologopeda. W rozporządzeniu jest napisane, że w skład zespołu wchodzi: pedagog, psycholog i logopeda. Czy organizując zajęcia wczesnego wspomagania, jeżeli dziecko potrzebuje pracy tylko z logopedą, to w skład zespołu musi wchodzić też pedagog i psycholog? Czy też może być tylko logopeda, nauczyciel grupy i dyrektor przedszkola?

Jak powołać zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Pytanie: W jaki sposób formalnie powołuje się zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu?

Wczesne wspomaganie w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczającego do przedszkola niepublicznego trzeba opracowywać indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju? Czy w przedszkolu trzeba powoływać zespół wczesnego wspomagania?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel