Obowiązkowe stanowisko wicedyrektora w zespole szkół – w stanie prawnym od 1 września 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy dyrektor ma prawo nie powoływać wicedyrektora w zespole szkół, który od 1 września 2017 r. będzie liczył 13 oddziałów?
Odpowiedź: Utworzenie stanowiska wicedyrektora w zespole szkół byłoby konieczne, gdyby liczba oddziałów w jednej ze szkół wchodzących w skład zespołu wyniosła co najmniej 12.

Definicja szkoły w nowej ustawie

Także w nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2017 r., w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, obligatoryjnie tworzy się stanowisko wicedyrektora (art. 97 ust. 1 Prawa oświatowego). W przytoczonym przepisie ustawodawca używa pojęcia "szkoła". Ilekroć w przepisach Prawa oświatowego o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole (art. 4 pkt 1 Prawa oświatowego).

Jeżeli w nowej ustawie Prawo oświatowe użyte jest pojęcie „zespół” to nie należy rozumieć go jako szkoły.

Liczebność oddziałów ustalamy dla szkoły a nie zespołu

Oznacza to, że liczebność oddziałów podana w kontekście obligatoryjnego utworzenia stanowiska wicedyrektora dotyczy szkoły, a nie zespołu. Innymi słowy, jeżeli liczba oddziałów w zespole wynosi co najmniej 12 to nie oznacza to, że w zespole należy utworzyć stanowisko wicedyrektora. Byłoby to konieczne dopiero wówczas, gdyby liczba oddziałów w jednej ze szkół wchodzących w skład zespołu wyniosła co najmniej 12.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel