Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej należy utrzymać stanowisko wicedyrektora

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 30 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Dyrektor gimnazjum wygrał konkurs na stanowisko dyrektora tej szkoły podstawowej. Czy w związku z tym w szkole można zrezygnować ze stanowiska wicedyrektora? Nadmieniam, że szkoła podstawowa będzie liczyć sobie 20 oddziałów włącznie z oddziałami gimnazjalnymi.
Odpowiedź: Nie. W szkole liczącej powyżej 11 oddziałów nie będzie można zlikwidować stanowiska wicedyrektora. W tej liczbie uwzględnia się oddziały gimnazjalne.
Wyłączna kompetencja organu prowadzącego

W przypadku włączenia gimnazjum do innej szkoły stanowisko dyrektora zachowuje dyrektor szkoły, do której gimnazjum jest włączane. Dyrektor gimnazjum staje się natomiast z mocy prawa wicedyrektorem tej szkoły. Natomiast wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole, do której włączane jest gimnazjum oraz w dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do tej szkoły. Oznacza to, że w przypadku włączania gimnazjum do innej szkoły, nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w obu szkołach obligatoryjnie odwoływani są ze stanowiska. Odwołania tego dokonują dyrektorzy łączonych szkół (art. 238 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Odwołanie to nie likwidacja stanowiska kierowniczego

W opisanym przypadku dyrektor gimnazjum nie zostanie wicedyrektorem w szkole podstawowej, gdyż obejmie funkcję dyrektora tej szkoły. Nie oznacza to jednak zlikwidowania stanowiska wicedyrektora. W szkole liczącej sobie co najmniej 12 oddziałów, stanowisko wicedyrektora musi być obsadzone obligatoryjnie (art. 97 ust. 1 Prawa oświatowego). Oddziały gimnazjalne będą stanowiły integralną część szkoły podstawowej.

Jeżeli łączna liczba oddziałów w szkole podstawowej przekracza 11, to stanowisko wicedyrektora nie może zostać zlikwidowane.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel