Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej należy utrzymać stanowisko wicedyrektora

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 30 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Dyrektor gimnazjum wygrał konkurs na stanowisko dyrektora tej szkoły podstawowej. Czy w związku z tym w szkole można zrezygnować ze stanowiska wicedyrektora? Nadmieniam, że szkoła podstawowa będzie liczyć sobie 20 oddziałów włącznie z oddziałami gimnazjalnymi.
Odpowiedź: Nie. W szkole liczącej powyżej 11 oddziałów nie będzie można zlikwidować stanowiska wicedyrektora. W tej liczbie uwzględnia się oddziały gimnazjalne.

Wyłączna kompetencja organu prowadzącego

W przypadku włączenia gimnazjum do innej szkoły stanowisko dyrektora zachowuje dyrektor szkoły, do której gimnazjum jest włączane. Dyrektor gimnazjum staje się natomiast z mocy prawa wicedyrektorem tej szkoły. Natomiast wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole, do której włączane jest gimnazjum oraz w dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do tej szkoły. Oznacza to, że w przypadku włączania gimnazjum do innej szkoły, nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w obu szkołach obligatoryjnie odwoływani są ze stanowiska. Odwołania tego dokonują dyrektorzy łączonych szkół (art. 238 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Odwołanie to nie likwidacja stanowiska kierowniczego

W opisanym przypadku dyrektor gimnazjum nie zostanie wicedyrektorem w szkole podstawowej, gdyż obejmie funkcję dyrektora tej szkoły. Nie oznacza to jednak zlikwidowania stanowiska wicedyrektora. W szkole liczącej sobie co najmniej 12 oddziałów, stanowisko wicedyrektora musi być obsadzone obligatoryjnie (art. 97 ust. 1 Prawa oświatowego). Oddziały gimnazjalne będą stanowiły integralną część szkoły podstawowej.

Jeżeli łączna liczba oddziałów w szkole podstawowej przekracza 11, to stanowisko wicedyrektora nie może zostać zlikwidowane.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel