Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły z oddziałami gimnazjalnymi bez konkursu

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 8 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość powierzenia funkcji dyrektora szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi bez konkursu?
Odpowiedź: Tak, przedłużenie powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum (bez konkursu) jest dopuszczalne, ale jedynie do 31 sierpnia 2019 r. i tylko w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi.

Zmiana przepisów – możliwość powierzenia stanowiska bez konkursu tymczasowo zachowana

W nowej ustawie - Prawo oświatowe, jak i - od 26 stycznia 2017 r. - wcześniej obowiązującej ustawie o systemie oświaty nie ma już przepisu umożliwiającego przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora. Czy to oznacza, że ustawodawca definitywnie wykluczył możliwość przedłużenia kadencji dyrektora? Nie, gdyż od tak ukształtowanych reguł przewidziano kilka wyjątków, które będą stosowane w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2019 r.

Otóż w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. Takie przedłużenie może nastąpić w szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum, funkcjonującej po włączeniu gimnazjum, jak i wykształconej z zespołu szkół (art. 238 ust. 3, art. 250 ust. 3 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe).

Przedłużenie kadencji może nastąpić na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r.

Przedłużenie powierzenia stanowiska - wyjątkowo

Co istotne, przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej, inaczej niż przed 26 stycznia 2017 r. może nastąpić tylko w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi. Wprawdzie ustawodawca używa tu pojęcia nieostrego, co daje pewien luz interpretacyjny, niemniej jednak oczywiste jest, że przedłużanie kadencji dyrektora powinno mieć miejsce wyjątkowo.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel