Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Projekty aktów prawnych dla oświaty

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych zmian w prawie oświatowym. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Zakładka „Projekty aktów prawnych dla oświaty” zawiera wszystkie najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć już na etapie prac legislacyjnych, dlatego staramy się nie ominąć żadnego ważnego projektu. Tu również omawiamy ważne zmiany w szkolnictwie 2017. Sprawdź, jakie zmiany mogą dotyczyć Twojej placówki i jak się do nich przygotować. A jeśli chcesz mieć pewność, że opisane tu przepisy weszły w życie, sprawdź je w zakładce „Zmiany w prawie oświatowym”.

6a66b49462d9e9509034ef559cf6044d6c3b593e-xlarge

Akta osobowe będą przechowywane tylko przez 10 lat

Od 1 stycznia 2019 r. ma zostać skrócony do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiana ta nie obejmie jednak wszystkich umów o pracę a dodatkowo okres ten będzie mógł zostać wydłużony.

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

7 ważnych zmian w organizacji szkół i przedszkoli

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli przewiduje zmiany w terminach opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek, a także w zakresie ich treści. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, do arkuszy trzeba będzie wpisywać m.in. imię i nazwisko nauczyciela danych zajęć. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni.

8e0da0a2dd9e85be4795ab1ec5ba1cedd9f6cdd9-xlarge

Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – już niedługo nowe regulacje

Zmienią się niektóre wzory świadectw. Powstanie możliwość wydawania legitymacji w formie elektronicznej. Zmiany obejmą również podpisywanie świadectw – będzie mógł je podpisać inny nauczyciel niż wychowawca. To tylko niektóre nowe uregulowania, które przewiduje projekt rozporządzenia.

6363e6f60ddb15b4b5b1251dc7cf339d4046d674-xlarge

Nowości w udzielaniu dotacji na podręczniki – projekt rozporządzenia

Nowe wzory formularzy zawiera projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

8c6db65bcff3a70805d502ec603b7c93d37061b0-xlarge

Ustalanie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu kadry kierowniczej – nowelizacja rozporządzenia

W związku ze zmianami w zakresie urlopu wypoczynkowego osób na stanowiskach kierowniczych w szkole, dookreślenia wymagają zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących te stanowiska. Nowe zasady przedstawia nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

78a4c963d12617fa3a4d944aa22fb865818c765e-xlarge

Będą zmiany w organizacji wycieczek

Kierownikiem wycieczki będzie mógł być tylko pracownik pedagogiczny placówki – to jedna z ważniejszych zmian przewidywanych w projektowanym rozporządzeniu w sprawie organizacji krajoznawstwa i turystyki. Zmienią się również wymogi dotyczące tego, kto może być opiekunem wycieczek. Sprawdzamy szczegóły!

Służby mundurowe i nauczyciele pójdą na urlop rodzicielski

Żłobek i przedszkole w jednym budynku – projekty rozporządzeń

MEN przygotowało projekt dwóch rozporządzeń, które mają w praktyce umożliwić prowadzenia żłobka i przedszkola w jednym budynku od 1 stycznia 2018 r.

Posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych nie muszą zdawać egzaminów.

Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Wprowadzony nowy ustrój szkolny wymaga zmian w rozporządzeniu MEN z 21 kwietnia 2009 r.w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

% wiele i figurki osób

Subwencja oświatowa 2018 – projekt rozporządzenia

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. oraz planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zobacz, co się zmieni w parametrach i wagach subwencji oświatowej.

Fotolia_62585625_Subscription_Monthly_XXL

Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminu zawodowego mają na celu zapewnienie jednolitych warunków i organizacji egzaminów zarówno dla uczniów, słuchaczy i absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2017 r., jak i tych, którzy w nowych typach szkół rozpoczęli je od 1 września 2017 r.  Poznaj planowane zmiany!

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel