Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Projekty aktów prawnych dla oświaty

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych zmian w prawie oświatowym. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Zakładka „Projekty aktów prawnych dla oświaty” zawiera wszystkie najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć już na etapie prac legislacyjnych, dlatego staramy się nie ominąć żadnego ważnego projektu. Tu również omawiamy ważne zmiany w szkolnictwie 2017. Sprawdź, jakie zmiany mogą dotyczyć Twojej placówki i jak się do nich przygotować. A jeśli chcesz mieć pewność, że opisane tu przepisy weszły w życie, sprawdź je w zakładce „Zmiany w prawie oświatowym”.

e98a4201eee5775fecb9152b649a2f2f3b5bd58e-xlarge(1)

„Wyprawka szkolna” w 2019 r. – trwają prace nad nowym rozporządzeniem

Opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Uwzględnia on rozszerzenie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Rozporządzenie ma wejść w terminie 14 dni od ogłoszenia.

dobry start świadczenie dla uczniów

„Dobry start” – założenia na rok szkolny 2019/2020

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas – czyli od zeszłego roku – na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. Sprawdzamy, czy w programie nastąpiły jakieś zmiany od zeszłego roku.

świadectwo pracy zmiany 2019

Świadectwo pracy bez imion rodziców

W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane, ze wzoru świadectwa pracy zostanie usunięta informacja o imionach rodziców pracownika.

klasyfikacja maturzystów a strajk

Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe – jest projekt ustawy

Nowe rozwiązania dotyczące klasyfikacji uczniów – tegorocznych maturzystów – zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Projekt w trybie pilnym został skierowany do prac parlamentarnych. Przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły, jeśli strajk nauczycieli potrwa dłużej.

stanowiska kierownicze z bardzo dobra ocena pracy

Stanowiska kierownicze z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy – projekt rozporządzenia

Zwiększenie skali oceny pracy nauczycieli oraz zlikwidowanie oceny dorobku zawodowego z dniem 1 września 2018 r. spowoduje zmianę wymagań wobec nauczycieli, którzy zajmują stanowiska kierownicze. Aby móc pełnić funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze, nauczyciel będzie musiał legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy.

Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych

Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

MEN planuje zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych – będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Rozwiązanie takie pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących, co związane jest również z planowanym strajkiem nauczycieli w kwietniu br.

postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Wydłużenie okresu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

W przypadku czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji przez właściwy organ o jego popełnieniu – jak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Ramowe plany nauczania od 2019

Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

O 1 godzinę zwiększy się liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. A jakie jeszcze zmiany wprowadzi? Sprawdzamy szczegóły!

wykres słupkowy z monet - wzrost

Podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

O 5% wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych. Nowe stawki wynagrodzenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r., jednakże w związku z procesem legislacyjnym, nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r.

ocena pracy nauczycieli 2019

Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie określonych szczegółowych wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie wystawiana na podstawie stopnia realizacji poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu w skali od 0 do 3.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel