Jak MEN zamierza uzupełnić podstawę programową dla „języka łacińskiego i kultury antycznej” w LO i technikum

Data publikacji: 20 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
 Jak MEN zamierza uzupełnić podstawę programową dla „języka łacińskiego i kultury antycznej” w LO i technikum

Znamy propozycję uzupełnienia podstawy programowej dla przedmiotu „język łaciński i kultura antyczna” w liceum ogólnokształcącym i technikum. Nowelizacja rozporządzenia MEN na wejść w życie na początku roku szkolnego 2020/2021.

Uzupełniające rozwiązania dla języka łacińskiego i kultury antycznej

Przypomnijmy, że podstawa programowa określona w rozporządzeniu MEN 30 stycznia 2018 r. obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 w zakresie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz od roku szkolnego 2020/2021 w zakresie branżowej szkoły II stopnia, i jest wdrażana sukcesywnie – począwszy od klas I.

Nowy projekt ma na celu uzupełnienie podstawy programowej dla LO i technikum o podstawę dla przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym, który będzie mógł być realizowany w klasie I. Polega ono na wprowadzeniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dodaniu celów kształcenia – wymagań ogólnych oraz treści nauczania – wymagań szczegółowych. Uzupełniony został również opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej tego przedmiotu.

Jest to konsekwencja rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, zgodnie z którym ramowe plany nauczania określone w załącznikach nr 4 (liceum ogólnokształcące) i nr 5 (technikum), w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora liceum ogólnokształcącego albo technikum jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I, stosuje się od roku szkolnego

Cel proponowanych rozwiązań

Z uwagi na to, że ramowe plany nauczania przewidują jedną godzinę tygodniowo dla przedmiotu język łaciński kultura i antyczna proponowana podstawa programowa na celu wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Zajęcia powinny pokazać uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Co istotne uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, a nie umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (z 7 lutego 2020 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel