Będą nowe przepisy bhp dla szkół

Data publikacji: 31 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Będą nowe przepisy bhp dla szkół

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przewiduje ono m.in. zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, a także przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nowe regulacje i zmiany w dotychczasowych przepisach – główne założenia

Projektowane rozporządzenie przewiduje kilka nowych założeń, w tym m.in.:

 • Obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.
 • Wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów.
 • Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami – wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
 • Informowanie kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

Główne zmiany w dotychczasowych przepisach to:

 • Określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
 • Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły – w czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku.
 • Uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia – w przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.
 • Uszczegółowiono warunki dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nasłonecznieniem.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego – sporządza się go w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.
 • Poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć – będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę.
 • Doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek – nie wolno korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.
 • Wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (projekt z 18 lipca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel