Dofinansowania dla organów prowadzących na wyposażanie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 16 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Dofinansowania dla organów prowadzących na wyposażanie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Opublikowano projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania dofinansowania dla organów prowadzących z programu rządowego „Aktywna tablica”. Dofinansowanie ma na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii w szkołach podstawowych.

Cele programu rządowego

Konieczność wydania nowego rozporządzenia powstała w związku z podjęciem przez rząd uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program ma na celu udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W związku z udzielonym wsparciem szkoła będzie obowiązana do realizowania zadań określonych w Programie polegających na wdrożeniu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces nauczania. Dalszym celem programu jest wprowadzanie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych.

Jakie wyposażenie będzie dofinansowane

Zgodnie z projektem, dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie szkół podstawowych, a także szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Przedmiotem wyposażenia mają być nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci:

1)  tablic interaktywnych w 2 wariantach:

a)   tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

b)   tablica bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

2) projektorów ultrakrótkoogniskowych,

3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,

4) interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Przedmiot regulacji rozporządzenia

Z uwagi na powyższe w rozporządzeniu uregulowano:

  • zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe,
  • zakres informacji, jakie zawierają wniosek o udział w Programie i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego,
  • tryb kwalifikacji wniosków;
  • sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu,
  • sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (projekt z 6 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel