Dotkliwe sankcje za niewywiązanie się z zaleceń pokontrolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 24 października 2014 r.
Poleć znajomemu
Dotkliwe sankcje za niewywiązanie się z zaleceń pokontrolnych
Dokument archiwalny

Nadzór pedagogiczny z roku na rok staje się coraz bardziej elastyczny i dopasowany do potrzeb szkoły. Nadszedł czas, by stał się także skutecznym narzędziem do poprawy jakości kształcenia i dawał możliwość dyscyplinowania dyrektorów szkół przy realizacji zaleceń pokontrolnych kuratorium. Proponowane przez resort edukacji zmiany w nadzorze pedagogicznym, dają wizytatorom więcej uprawnień w czasie kontroli a dyrektorom szkół zakreślają czas na wprowadzenie zalecanych zmian.

Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewnętrznej, ale o kontroli lekcji już nie

Pokazowe lekcje, do których zarówno nauczyciel jak i uczniowie są przygotowani nie oddają prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szkoły jest uprzedzony o tym, że dane zajęcia zostaną skontrolowane w czasie ewaluacji zewnętrznej lub kontroli doraźnej, a co za tym idzie – nauczyciel może zaplanować wyjątkowe zajęcia w tym czasie, co uniemożliwia obiektywną ich ocenę. Oczywiście część nauczycieli, mimo obecności przedstawiciela kuratorium, prowadzą taką samą lekcje jak zawsze. Ministerstwo Edukacji, aby zwiększyć skuteczność i efektywności nadzoru pedagogicznego chce znieść obowiązek uprzedniego informowania dyrektora szkoły o planowanej wizytacji lekcji.

Nie oznacza to jednak, że kuratorium będzie mogło skontrolować szkołę znienacka. Nadal dyrektor szkoły będzie uprzedzony o zamiarze przeprowadzenia planowanej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie – w terminie 30 dni, a planowanej kontroli i jej tematyce – w terminie 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem.
Propozycja zmiany przepisów, która umożliwia skontrolowanie przebiegu lekcji w ramach ewaluacji zewnętrznej bez zapowiedzi, wzbudza skrajne emocje. Ministerstwo Edukacji nie odstąpi jednak od rozszerzenia kompetencji wizytatorów. Kontrola kuratorium musi sprawdzić, jak rzeczywiście nauczyciel prowadzi zajęcia, a nie jak przygotował uczniów do wizytacji.
Wyznaczenie terminu na realizację zaleceń pokontrolnych

Trudno mówić o efektywnej ewaluacji zewnętrznej, gdy brak zastrzeżeń dyrektora szkoły do zaleceń, uwag i wniosków wizytatorów powoduje, że mogą być zrealizowane w dowolnym terminie i to bez żadnych konsekwencji. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje:

  • określanie terminów realizacji zaleceń wydanych przez wizytatorów;
  • zobowiązanie dyrektora szkoły, by - w bez względu na to, czy składał zastrzeżenia do zaleceń wizytatora czy nie - w ciągu 30 dni powiadomił organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie ich realizacji oraz organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji.

 

Niezdyscyplinowany dyrektor szkoły straci posadę

Jeżeli dyrektor szkoły nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły nawet w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek ten będzie wiążący dla organu prowadzącego.

Rządowe Centrum Legislacji zarzuciło, że przepis wprowadzający tak daleko idące sankcje jest zbyt ogólnikowy i daje zbyt dużą swobodę w kierowaniu wniosku do organu prowadzącego. W ustawie powinny być sprecyzowane przesłanki wystąpienia kuratora oświaty z wiążącym wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.
W projekcie, zweryfikowanym po konsultacjach i skierowanym pod obrady sejmu, przepis ten powinien zostać doprecyzowany.

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel