Jest już projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego!

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 14 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Jest już projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego!

MEN opublikował długo oczekiwany projekt nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Sprawdźmy, jakie zmiany szykuje nam ustawodawca od 1 września 2017 r.

Lista zmian w projekcie

Formy nadzoru pedagogicznego

Dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów oświaty, a mianowicie monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Dotychczas takie monitorowanie również było stosowane, ale nie jako forma nadzoru pedagogicznego.

Zakres monitorowania, o którym mowa powyżej będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego publikowanym przez kuratora oświaty.

Zmiana terminu w zakresie przekazywania wyników i wniosków ze sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie przedstawiał MEN wyniki i wnioski obejmujące poprzedni rok szkolny w terminie do 15 października.

Ewaluacja działalności szkół i placówek

Badanie realizacji ciążących na szkołach wymagań z art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego będzie następowało w drodze ewaluacji zewnętrznej. Będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę.

Ewaluacja zewnętrzna będzie miała na celu jedynie badanie realizacji wspomnianych wymagań, a nie ocenę ich wykonania.

Wspomaganie pracy szkół i placówek

Nowy zakres wspomagania:

  • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli
  • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
  • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek

Ewaluacja wewnętrzna i inne obowiązki dyrektora

W planie nadzoru pedagogicznego opracowywanym przez dyrektora trzeba będzie dodatkowo uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego

Wspomaganie pracy nauczycieli ma odbywać się również poprzez organizowanie szkoleń i narad.

Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Określenie zakresu danych dostępnych na platformie:

  • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
  • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
  • raporty z ewaluacji zewnętrznych,
  • protokoły z kontroli planowych,
  • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
  • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Nowe rozporządzenie, tak jak dotychczas, będzie stosowane wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyłączeniem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel