Konieczna aktualizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Konieczna aktualizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela spowodowała konieczność nowelizacji przepisów m.in. dotyczących uczniów niepełnosprawnych. W konsekwencji, aktualizacji będą wymagały indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed 1 września 2018 r.

Zatrudnienie asystenta nauczyciela możliwe do 31 sierpnia 2018 r.

Z dniem 1 września zostaje zlikwidowana możliwość zatrudniania asystentów nauczycieli i asystentów wychowawcy świetlicy. Jednocześnie osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na tych stanowiskach będą mogli kontynuować zatrudnienie do 31 sierpnia 2020 r. (art. 143 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). W związku z tym konieczna jest nowelizacja przepisów, które dotyczyły zadań asystentów.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym . Z §6 i §7 tego rozporządzenia zostanie wykreślony asystent nauczyciela i asystent wychowawcy świetlicy. Jednocześnie projekt zakłada, że osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na tych stanowiskach mogą wykonywać swoje zadania do 31 sierpnia 2020 r. według dotychczasowych zasad.

Do 30 września 2018 r. trzeba zaktualizować indywidualne programy

Projekt rozporządzenia zobowiązuje do dostosowania do nowego brzmienia przepisów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla uczniów przed dniem 1 września 2018 r. Programy te będą musiały być dostosowane w terminie do 30 września 2018 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 4 kwietnia 2018 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel