Kwalifikacje do nauczania języków obcych będzie można nadal zdobywać w placówkach doskonalenia nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 7 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Wobec obniżania wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach nauki języka obcego, MEN planuje zachować możliwość prowadzenia przez placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Kursy te poprowadzą jednak tylko placówki z akredytacją.

Potrzebni specjaliści do nauczania j. obcych w przedszkolach i klasach I-III

W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych nauczycieli przygotowanych jednocześnie do nauczania w przedszkolu i klasach I-III  oraz prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego nauczania języka obcego,  6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Przewiduje on zachowanie możliwości organizowania kursów kwalifikacyjnych dla  nauczycieli w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego, które pozwolą nauczycielom posiadającym odpowiednią znajomość języka obcego, ale nieposiadającym przygotowania pedagogicznego na uzupełnienie przygotowania i nabycie kwalifikacji do nauczania języka obcego. Nauczyciele ci - w zależności od poziomu znajomości języka - będą mogli nauczać języka obcego w ramach zajęć wychowania przedszkolnego lub nauczania zintegrowanego, albo jako odrębnego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych.

Utrzymana zostanie także możliwość prowadzenia przez placówki kursów kwalifikacyjnych w zakresie zarządzania oświatą.
Kursy kwalifikacyjne poprowadzą tylko placówki z akredytacją

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia nauczycieli kursy kwalifikacyjne - od 1 stycznia 2015 r. - będą mogły być prowadzone wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które mają potwierdzoną przez kuratora oświaty wysoką jakość prowadzonych usług.

Zmienią się także szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli.

Wprowadzone zmiany mają na celu:

1. Uzależnienie możliwości uzyskania statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli od ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w placówce doskonalenia, co najmniej poziomu B w odniesieniu do wymagań dotyczących placówek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 77a ust. 4 ustawy o systemie oświaty uzyskanie przez placówkę doskonalenia statusu placówki akredytowanej ma potwierdzać wysoką jakość prowadzonych przez nią form doskonalenia nauczycieli, a wprowadzona od 2009 r. ewaluacja zewnętrzna jest narzędziem, które bada jakość pracy szkoły/placówki poprzez określenie stopnia spełniania ustalonych przez państwo wymagań.

2. Dostosowanie wymagań stawianych placówkom doskonalenia nauczycieli ubiegającym się o akredytację do zmian w systemie doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności do wymogu organizowania i prowadzenia nowych form pracy placówek, tj.: wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

3. Uwzględnienie w procesie akredytacji możliwości pozyskiwania przez placówki odpowiedniej kadry specjalistów spośród osób, które nie muszą być zatrudnione w placówce, niezbędnych przy realizacji oferty doskonalenia. Placówki doskonalenia nauczycieli powinny budować sieci niezależnych ekspertów umożliwiających skuteczne i gwarantujące wysoką jakość zaspokajanie potrzeb rozwojowych nauczycieli oraz kompetentnych do rozwiązywania problemów organizacyjnych konkretnych szkół i placówek.

Poznaj planowane zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej:

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (skierowany 6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (skierowany 6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel