Zmiana podstawy programowej w klasach I-III

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej oraz z pakietów edukacyjnych - takie zmiany w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej planuje resort edukacji.

Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej oraz z pakietów edukacyjnych - takie zmiany w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej planuje resort edukacji.

Ocena zdobycia wszystkich umiejętności dopiero po klasie III szkoły podstawowej

Celem zmian w podstawie programowej dla klas I - III szkoły podstawowej jest lepsze dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. W projekcie przepisów nowelizujących rozporządzenie w sprawie podstawy programowej, proponuje się rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej.

Należy przy tym podkreślić, że w wyniku proponowanej nowelizacji nie ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.

Powodem wprowadzenia proponowanej zmiany jest fakt, że zdarzało się, że obecnie obowiązujące przepisy utrudniały nauczycielom dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości, rozwijających się w różnym tempie, dzieci. Przebieg procesu edukacji w klasie I szkoły podstawowej jest obecnie w dużej mierze zdeterminowany przez zawarty w podstawie programowej katalog wymagań przewidzianych do opanowania przez ucznia kończącego klasę I szkoły podstawowej. Rezygnacja z wyodrębniania wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów zawartych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie nauczyciel.

Podręczniki w klasach I-III to tylko dodatek

Ponadto w zalecaniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej dodano wytyczne w zakresie sposobu organizowania edukacji w klasach I - III. Podstawą nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Podręczniki powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie przez ucznia opisanych w podstawie programowe umiejętności i wiadomości. Z tego względu w projekcie nowelizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej zrezygnowano z wymogu dotyczącego umiejętności korzystania z tzw. pakietów edukacyjnych.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (skierowany 6 lutego do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel