Zmiana podstawy programowej w klasach I-III

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 7 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej oraz z pakietów edukacyjnych - takie zmiany w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej planuje resort edukacji.

Ocena zdobycia wszystkich umiejętności dopiero po klasie III szkoły podstawowej

Celem zmian w podstawie programowej dla klas I - III szkoły podstawowej jest lepsze dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. W projekcie przepisów nowelizujących rozporządzenie w sprawie podstawy programowej, proponuje się rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej.

Należy przy tym podkreślić, że w wyniku proponowanej nowelizacji nie ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.

Powodem wprowadzenia proponowanej zmiany jest fakt, że zdarzało się, że obecnie obowiązujące przepisy utrudniały nauczycielom dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości, rozwijających się w różnym tempie, dzieci. Przebieg procesu edukacji w klasie I szkoły podstawowej jest obecnie w dużej mierze zdeterminowany przez zawarty w podstawie programowej katalog wymagań przewidzianych do opanowania przez ucznia kończącego klasę I szkoły podstawowej. Rezygnacja z wyodrębniania wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów zawartych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie nauczyciel.

Podręczniki w klasach I-III to tylko dodatek

Ponadto w zalecaniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej dodano wytyczne w zakresie sposobu organizowania edukacji w klasach I - III. Podstawą nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Podręczniki powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie przez ucznia opisanych w podstawie programowe umiejętności i wiadomości. Z tego względu w projekcie nowelizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej zrezygnowano z wymogu dotyczącego umiejętności korzystania z tzw. pakietów edukacyjnych.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (skierowany 6 lutego do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel