Maksymalnie 24 miesiące pracy na czas określony - projekt ustawy

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 27 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ograniczenie do 24 miesięcy czasu, na jaki można zawrzeć umowę terminową oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia umów na czas określony - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają zapewnić większą stabilność zatrudnienia.

Ograniczenie do 24 miesięcy czasu, na jaki można zawrzeć umowę terminową oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia umów na czas określony - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają zapewnić większą stabilność zatrudnienia.

Aktualne przepisy łatwo obejść

Obecnie około 27% pracowników w Polsce pracuje na podstawie umowy terminowej, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 14,2%. Większość umów terminowych zawierana jest na kilka lub kilkanaście lat, co nie daje pracownikom stabilności zatrudnienia. Obowiązujące zapisy art. 251 Kodeksu pracy, które stanowią o przekształceniu trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową, w praktyce nie chronią pracowników. Pracodawcy z łatwością omijają te regulacje przez takie działania jak:

  • zawieranie wieloletnich umów o pracę na czas określony,
  • ponowne zatrudnienie na umowę na czas określony po odczekaniu okresu dłuższego niż jeden miesiąc,
  • zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych.
Maksymalny czas trwania umowy terminowej określą przepisy, a nie pracodawca

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy proponuje się, aby łączny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony u danego pracodawcy nie mógł przekraczać 24 miesięcy. Po tym okresie umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Do czasu trwania umowy terminowej nie zaliczy się jednak umów zawieranych na zastępstwo. Pracodawca będzie mógł natomiast wydłużyć okres trwania umowy terminowej do 36 miesięcy, pod warunkiem wprowadzenia takiego zapisu do regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy.

Podanie przyczyny wypowiedzenia i dłuższe okresy wypowiedzenia

Obecnie, pracodawca może rozwiązać umowę terminową za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, ale pod warunkiem, że została ona zawarta na co najmniej 6 miesięcy i że w jej treści przewidziano taki zapis. Po zmianach przepisów, w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, będzie można wprowadzić obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy. Mają zmienić się także zasady i okresy wypowiedzenia umów terminowych:

  • wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko umów zawartych na okres przekraczający 12 miesięcy;
  • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawieranej na czas przekraczający 12 miesięcy ma wynosić 2 tygodnie;
  • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawieranej na okres przekraczający 18 miesięcy ma wynosić 1 miesiąc.
Wzrosnąć ma także wysokość odszkodowania dla pracownika, z którym rozwiązano umowę niezgodnie z przepisami. Obecnie jest to równowartość maksymalnie 3 miesięcznego wynagrodzenia. Po zmianach górna granica odszkodowania będzie mogła wzrosnąć do wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.

Etap legislacyjny:

11 marca 2014 r. projekt został skierowany do konsultacji.

Agnieszka Rumik
Radca prawny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel