Nauczyciele w centrach kształcenia praktycznego nie będą mieli prawa do świadczenia kompensacyjnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Senat odrzucił własny projekt nowelizacji, który zakładał objęcie przepisami ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia praktycznego. Za odrzuceniem tego projektu  w dniu 7 sierpnia 2014 r. głosowało 53 senatorów, a  przeciw było 17. To już kolejna nieudana próba rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do tego świadczenia.

Niezmienny katalog nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a ponadto placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania)
    (art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).
W świetle obowiązujących przepisów prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w centrach kształcenia praktycznego, chociaż nauczyciele ci podlegają przepisom ustawy - Karta Nauczyciela Nauczyciele zatrudnieni w CKP mogą uzyskać prawo do tego świadczenia jedynie w przypadku, gdy spełniają przesłanki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w związku z zatrudnieniem w jednej z ww. placówek.

Od 2009 roku, tj. od roku, w którym weszła w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, kilkakrotnie wpływały wnioski o poszerzenie katalogu nauczycieli objętych przepisami tej ustawy m.in. o nauczycieli zatrudnionych w kolegiach nauczycielskich, kolegiach języków obcych, Ochotniczych Hufcach Pracy czy poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Jak dotychczas, żadna z tych inicjatyw nie została pozytywnie rozpatrzona przez władze ustawodawcze.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt z dnia 27 lutego 2014 r., druk senacki nr 578).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel