Nowe przepisy o zezwoleniach na tworzenie liceum i technikum

Data publikacji: 6 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy o zezwoleniach na tworzenie liceum i technikum

Do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będzie dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz czteroletnie technikum. Powstaje więc konieczność uregulowania szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie takich szkół objętych dotychczasowym ustrojem szkolnym, lecz funkcjonujących do 31 sierpnia 2019 r.

Czy projekt przewiduje zmiany przepisów

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia są analogiczne do tych określonych w rozporządzeniu MENiS z 4 marca 2004 r. W projekcie utrzymano:

  • katalog obowiązkowych elementów wniosku o udzielenie zezwolenia i dokumentów załączanych do tego wniosku,
  • przesłanki udzielenia zezwolenia oraz
  • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki jego cofnięcia.

Projekt rozporządzenia ma charakter epizodyczny i będzie stosowany do 31 sierpnia 2019 r.

Udzielone zezwolenia – obowiązują!

Zachowanie dotychczasowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia ma znaczenie w odniesieniu do zezwoleń na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, już udzielonych. MEN zapewnia, że w ten sposób organom prowadzącym te szkoły gwarantuje się pewność stanu prawnego, a podmiotom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na założenie nowych szkół – równość w stosunku do podmiotów, którym zezwolenia udzielono.

Od 1 września 2017 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie MENiS 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. poz. 438 oraz z 2011 r. poz. 1343).

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowejw sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum (projekt z 30 stycznia 2017 r.).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel