Obniżka wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 listopada 2016 r.
Poleć znajomemu
Obniżka wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę obniżającą wiek emerytalny do 65 i 60 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r. Wbrew pozorom, będą one miały istotne znaczenie także dla nauczycieli, którzy zamierzają skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała emerytura po nowemu!

Powrót systemu 65/60

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS wpłynął do Sejmu niespełna rok temu, w dniu 30 listopada 2015 r. Po długotrwałym, trwającym blisko rok procesie legislacyjnym, w dniu 16 listopada 2016 r. Sejm przegłosował reformę systemu emerytalnego. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2017 r. i przewidują obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety).

Nauczyciele chcący skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela muszą się pospieszyć

Co oczywiste, obniżenie wieku emerytalnego będzie miało znaczenie dla nauczycieli i pracowników, którzy nie są uprawnieni do żadnej z wcześniejszych emerytur i oczekują na osiągnięcie wieku emerytalnego, a ewentualnie przebywają na świadczeniu kompensacyjnym (dotyczy wyłącznie nauczycieli). Niemniej jednak będzie ono również istotne dla nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury nauczycielskiej przyznawanej bez względu na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela. Emerytura ta dotychczas była obliczana na tzw. starych zasadach, a więc z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych. Emerytura obliczona w taki sposób była zwykle dużo korzystniejsza niż emerytura obliczona na tzw. nowych zasadach, a więc np. emerytura powszechna.

Warunkiem przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną na tzw. starych zasadach było przejście na nią przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W konsekwencji nauczyciele, którzy zamierzają skorzystać z tej emerytury, a w dniu 1 października 2017 r. osiągną wiek 65/60 lat, będą musieli przejść na nią przed osiągnięciem obniżonego powszechnego wieku emerytalnego. W przeciwnym wypadku emerytura zostanie naliczona na tzw. nowych, mniej korzystnych zasadach. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie przepis przejściowy, zgodnie z którym przejście na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną według tzw. starych zasad będzie możliwe dla nauczycieli, którzy w okresie do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - pod warunkiem, że złożą oni wniosek o emeryturę w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Źródło:

  • Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (http://www.sejm.gov.pl).
  • Polska Agencja Prasowa (http://www.pap.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel