Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Data publikacji: 10 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminu zawodowego mają na celu zapewnienie jednolitych warunków i organizacji egzaminów zarówno dla uczniów, słuchaczy i absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2017 r., jak i tych, którzy w nowych typach szkół rozpoczęli je od 1 września 2017 r.  Poznaj planowane zmiany!

5 planowanych zmian

Projektowane rozporządzenie przewiduje:

1) doprecyzowanie przepisów dotyczących danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z egzaminem zawodowym,

2)  usunięcie z deklaracji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3) umożliwienie zdającym, którzy nie zdali egzaminu zawodowego i ponownie przystępują do tego egzaminu, składania deklaracji w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, w sytuacji gdy otrzymali tę informację już po upływie terminu do złożenia deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w kolejnym terminie,

4) wskazanie postaci elektronicznej jako właściwej dla przekazywania stosownych dokumentów mających znaczenie dla przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

5) dodanie sposobu losowania stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez system informatyczny.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (projekt z 6 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel