Od 1 stycznia pisemne oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli, a także wprowadzenie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych mają nastąpić dopiero w 2015 r. Już jednak od 1 stycznia 2014 roku nauczyciel, ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli, a także wprowadzenie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych mają nastąpić dopiero w 2015 r. Już jednak od 1 stycznia 2014 roku nauczyciel, ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.

Karany dyscyplinarnie nauczyciel nie znajdzie pracy w szkole

Obecne regulacje Karty Nauczyciela nie zawierają odpowiednich mechanizmów gwarantujących, że nauczyciel, który został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, nie zostanie ponownie zatrudniony w szkole. Zapobiec tym patologiom ma Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, w którym będą zgromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych ww. karami. Zgodnie z projektem zmian w Karcie Nauczyciela, nauczyciele ukarani najsurowszymi karami dyscyplinarnymi nie będą mogli być zatrudnieni w szkołach, w tym także niepublicznych bez względu na wymiar etatu.

Z przyczyn organizacyjno - technicznych, w tym w związku z koniecznością wydania rozporządzenia szczegółowo regulującego tryb uzyskiwania informacji z rejestru oraz wzór wniosku o udzielenie informacji, rejestr zostanie wprowadzony dopiero 1 stycznia 2015 r.
Do tego czasu, nauczyciele chcący podjąć pracę w szkole będą musieli przed podjęciem zatrudnienia złożyć oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 76 ust. 1 pkt 3a i pkt 4 Karty Nauczyciela.

Źródło:

  • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel