Od czerwca 2013 r. nowe wzory deklaracji i informacji PFRON

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 20 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Resort pracy określił nowe wzory deklaracji i informacji składanych do PFRON. Nowe formularze pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Do maja 2013 r. zastosowanie mają dotychczasowe wzory.

Resort pracy określił nowe wzory deklaracji i informacji składanych do PFRON. Nowe formularze pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Do maja 2013 r. zastosowanie mają dotychczasowe wzory.

Nowe wzory deklaracji

24 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Na jego podstawie zmianie uległy deklaracje: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z. W załączniku nr 9 tego rozporządzenia dodana została również nowa deklaracja - DEK-I-u (Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat).

Deklaracje według nowych wzorów pracodawcy zobowiązani są składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Do tego czasu deklaracje należy składać na dotychczasowych formularzach (według wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz, Dz.U. z 2011 r. nr 44, poz. 231).

W przypadku jednak ich korekty należy stosować deklaracje korygujące według nowych wzorów. Termin na skorygowanie deklaracji za miesiące od grudnia 2012 r. upłynie 20 lipca 2013 r.
Informacje PFRON

Zmianie uległy również wzory informacji PFRON. Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zmieniły się wzory: INF-1, INF-Z i INF-2.

Informacje według nowych wzorów pracodawcy są zobowiązani składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do maja 2013 r. należy natomiast składać informacje na formularzach dotychczasowych (według wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Jeśli chodzi o korekty informacji za miesiące od października 2012 r., to podobnie jak w przypadku deklaracji PFRON, do 20 lipca 2013 r. należy złożyć informacje korygujące według nowych wzorów.

Miesięczne i roczne deklaracje oraz informacje pracodawcy składają poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego-system e-PFRON (art. 49 ust. 2 i art. 21 ust. 2f1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel